Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

2020 rok

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jonnem z dofinansowaniem MSWiA

Ochotnicza Straż Pożarna w Jonnem otrzymała dofinansowanie ze środków MSWiA w kwocie 16 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wójt Gminy zabezpieczył udział własny gminy w kwocie  1307,50 zł.

         

Łącznie za 17.307,50 zł zakupiono:

 • Buty strażackie gumowe – 6 par
 • Buty strażackie skórzane – 8 par
 • Kominiarka niepalna – 10 szt.
 • Kombinezon ochronny pszczelarski – 2 szt.
 • spodnie pilarza – 1 szt.
 • Ubranie specjalne Nomex Raptor 3-cz.  – 1 kpl
 • Pas strażacki z zatrzaśnikiem – 3 szt.
 • Drabina nasadkowa drewniana – 3  szt.
 • Tłumica – 2 szt.
 • Mostek przejazdowy – 2 szt.
 • Wąż tłoczny W-52 – 2 szt.
 • Wąż tłoczny W-75 – 2 szt.

Wniosek przygotował Gminny Komendant OSP Witold Spychała.

Stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020

35 uczniów szkół podstawowych odebrało listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie stypendium za wyniki w nauce. W związku z pandemią nie organizowano wspólnej uroczystości dla wszystkich stypendystów. Stypendia i listy gratulacyjne zostały wręczane w Urzędzie Gminy w Lutocinie.

Rada Gminy Lutocin na wniosek Wójta 24 czerwca 2019r. Uchwałą Nr IX/50/2019 określiła zasady  przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce. Stypendium otrzymali uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII Gminy Lutocin, którzy spełnili następujące kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Stypendia otrzymali:

Zespół Szkół w  Lutocinie SSP w Przeradzu
Miklewska Oliwia Rogowska Iza
Miklewska Julia Budka Adam
Żydlewska Julia Grzębska Julia
Żydlewska Maja Kamińska Julia
Włodarska Julia Wróblewski Antoni
Jędrzejak Hubert Laskowska Wiktoria
Błaszczak Krystian Witkowski Paweł
Kuchnicka Maja SSP im.Św.St. Kostki w Swojęcinie
Pesta Zuzanna
Budzich Milena Kruk Małgorzata
Polowiec Jakub Kaliszewska Izabela
Lubańska Zuzanna Olewnik Weronika
Czarnecka Lidia Olewnik Dominika
Kapela Bartłomiej Szerszeń Karol
Pacholec Wiktoria Budka Radosław
Stankiewicz Aleks  
Kluskiewicz Jakub  
Karolewski Dawid  
Borowska Anna  
Borowski Adam  
Górecka Lena  
Góralska Dominika  

 

Przekazanie instrumentów orkiestrze dętej OSP w Lutocinie

8 lipca 2020r. Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski i Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz podpisali umowę  w ramach Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina. Zakupiono następujące instrumenty: flet poprzeczny 2 szt, sakshorn tenorowy 2szt, trąbka 3szt, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy. Wartość zakupionych instrumentów 20.000 zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś zł.

28 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Lutocin i Inspektor Witold Spychała przekazali 9 nowych instrumentów młodzieży z Orkiestry OSP Lutocin.

Wyjazd członków młodzieżowej orkiestry dętej i członków OSP Lutocin na imprezę integracyjną – kulturalno-rekreacyjno-poznawczą

OSP Lutocin w dn. 5-9.08.2020 r. realizował projekt pt. „Wyjazd członków młodzieżowej orkiestry dętej i członków OSP Lutocin na imprezę integracyjną – kulturalno-rekreacyjno-poznawczą” w rejon Bieszczad. Projekt wpisuje się w operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt w 90% był sfinansowany ze środków SSS LGD i w 10% ze środków własnych OSP Lutocin. Projekt skierowany był do 50 osób, którą tworzyły dwie grupy.  Pierwszą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 lat (członkowie orkiestry OSP), drugą grupę osoby pełnoletnie w tym  w wieku 50+.

W ramach wyjazdu integracyjnego odwiedziliśmy takie miejscowości jak Olszanica, Baligród, Myczkowce, w których to  miejscowościach odwiedziliśmy lokalne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Lesko i Sanok gdzie odwiedziliśmy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Podczas tych spotkań nastąpiła wzajemna  wymiana doświadczeń OSP i Orkiestr Dętych w zakresie kreowania wydarzeń typu Festiwale Orkiestr Dętych - krzewienie dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie OSP Lutocin i obszaru LGD. W ramach spotkań u lokalnych OSP Olszanica, OSP Baligród, OSP Myczkowce, orkiestra OSP Lutocin organizowała dla społeczności lokalnej koncert obrazujący dziedzictwo kulturowe właściwe dla północnego Mazowsza. Oprócz wymienionych miejscowości grupa nasza odwiedziła Polańczyk, odbyła rejs statkiem po Zalewie Solińskim, przejażdżkę bieszczadzkimi drezynami. Zwiedziliśmy muzeum Bojków, skansen i muzeum historyczne oraz wiele innych ciekawych miejsc.

Po powrocie OSP Lutocin zorganizowała dla mieszkańców gminy spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu. Był gril, lokalne przekąski, animacja dla dzieci, a wszystko uświetniał muzyką zespól „Lawres” . Na spotkaniu podsumowującym obecny był Wójt Gminy Pan Jacek Kołodziejski, Skarbnik Gminy Pani Justyna Dobiesz, Przewodniczący Rady Gminy Lutocin Pan Wojciech Góralski, Przewodniczący Rady LGD Andrzej Długołecki, druhowie OSP oraz orkiestra.

Gmina Lutocin pozyskała środki z Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

3 lipca 2020 roku Wójt Jacek kołodziejski i Skarbnik Justyna Dobiesz podpisali umowę na realizację zadań w ramach projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" Umowę ze strony Województwa Mazowieckiego podpisał Marszałek Adam Struzik. 

W zakresie projektu realizowane będą zakupy i działania powiązane z przygotowaniem szkół prowadzących kształcenie ogólne nauczycieli oraz uczniów do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych w formie zdalnej (on-line). Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia pracowni będzie wyposażony w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych również prowadzonych w formie zdalnej.

Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność organom prowadzącym szkoły (gminy i powiaty), które zostaną zobowiązane do jego utrzymania przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu. Gmina Lutocin otrzyma sprzęt za około 90 tyś zł i szkolenia za około 30 tyś. zł.

Wójt i Skarbnik podpisali umowę na udzielenie dotacji w ramach MIWOP Mazowsze 2020 i umowy w ramach MIAS Mazowsze 2020

8 lipca 2020r. w Ciechanowie Wójt Jacek Kołodziejski i Skarbnik Justyna Dobiesz podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza" (MIWOP Mazowsze 2020)  Gmina Lutocin otrzyma dotację w wysokości 50 tyś. zł na sporządzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na jej terenie.

W ramach dotacji możliwe jest pozyskanie do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 200 tyś zł brutto. Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta/gminy.

W tym samym dniu Wójt  Gminy Lutocin podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dodatkowo cztery umowy na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 • Umowę na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina: flet poprzeczny 2 szt, sakshorn tenorowy 2szt, trąbka 3szt, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy. Wartość zakupionych instrumentów 20.000 zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś zł.
 • Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce. Wartość zadania 20.064zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.
 • Przebudowa świetlicy w Przeradzu Wielkim. Wartość zadania 27.011zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.
 • Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w Przeradzu Małym. Wartość zadania 20.000zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.

Sprzęt dla OSP Lutocin, Jonne, Przeradz Mały, Chromakowo

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W imieniu Marszałka Woj.Mazowieckiego sprzęt strażacki dla Gminy Lutocin przekazał Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Rafał Woźnowski. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 37.949 odebrali: Wójt Gminy Jacek Kołodziejski,Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z prezesami: Prezes OSP Lutocin Stanisław Kowalski, Prezes OSP Jonne Stanisław Jaworski, Prezes OSP Chromakowo Grzegorz Dobiesz, Prezes OSP Przeradz Mały Zbigniew Malanowski  i Komendant Gminny OSP Witold Spychała

Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał 9 kompletów ubrań bojowych Nomex za 20.475zł. Środki ochrony osobistej:

maseczki FFP2 150 szt, rękawice jednorazowe 400 par, kombinezony jednorazowe 15 szt, ubrania specjalne lekkie 4 szt, hełmy lekkie z przylbica 4 szt, gogle 4 szt, worki  na odpady medyczne 20 szt, płyn do dezynfekcji 10l o łącznej wartości 13.804zł. Dodatkowo OSP w Chromakowie i OSP w Przeradzu Małym otrzymały agregaty prądotwórcze za 3400zł.

Łączna wartość sprzętu, który otrzymały OSP z terenu Gminy Lutocin wyniosła 37.679zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła +

Do Urzędu Gminy Lutocinie w dniu 18 czerwca dotarła druga partia laptopów zakupionych w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+“. Sprzęt w ilości 33 laptopów z routerami i dostępem do internetu w ciągu kilku dni będzie przekazywany uczniom, potrzebującym go do nauki. Druga edycja programu skierowana jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Gmina Lutocin na zakup laptopów otrzymała 75 tys. zł. Za zakupiony sprzętu Urząd Gminy zapłacił 75 866,67 zł. Sprzęt będzie przekazany dyrektorom szkół w najbliższych dniach.

Bezpłatne maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Lutocin

Po wejściu rozporządzenia ministra zdrowia, zgodnie z którym w miejscach publicznych można przebywać tylko z zasłoniętymi ustami i nosem Wójt Gminy Lutocin zlecił zakup materiałów na uszycie 4000 maseczek.

Maseczki szyją panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Lutocinie, Boguszewcu, Serokach i w Przeradzu Wielkim. Do końca kwietnia panie uszyły już 1800 maseczek.

Tak przygotowane maski są przekazywane mieszkańcom Gminy Lutocin przez sołtysów.

Maseczki będą przekazane wszystkim mieszkańcom.

Ich ilość dla każdego gospodarstwa domowego jest uzależniona od  liczby mieszkańców podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 4 do 8 maja maseczki roznoszone są w sołectwach: Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Przeradz Mały, Lutocin, Elżbiecin, Felcyn, Mojnowo, Głęboka, Jonne, Dębówka, Siemcichy, Chromakowo i Pietrzyk. 

11 maja bezpłatne maseczki otrzymają mieszkańcy sołectw Zimolza, Obręb, Szoniec, Parlin i mieszkańcy Psoty.

W następnych dniach maja sołtysi rozdadzą maseczki w pozostałych sołectwach Gminy Lutocin.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła

 

W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje w całym kraju 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt ten umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie na ten cel przeznaczono 186 milionów złotych, samorządy zaś maksymalnie mogły pozyskać 100 tys. zł na zakup odpowiedniego sprzętu. Gmina Lutocin na zakup laptopów otrzymała 60 tys. zł. Sprzęt będzie przekazany dyrektorom szkół w najbliższych dniach.   

W dniu 5 maja 2020r. do Urzędu Gminy Lutocinie dotarła partia 20 laptopów z modemami i 10 tabletów LTE wraz z dostępem do internetu zakupionych w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Sprzęt w ciągu kilku dni będzie przekazywany uczniom, potrzebującym go do nauki.

    Komputery i laptopy mają przede wszystkim trafić do tych dzieci, które naprawdę ich potrzebują. Sprzęt będzie przekazany na podstawie umowy użyczenia i protokołu, tak, żeby rodzice mieli świadomość, że dostają coś za darmo, z czego można korzystać, ale też żeby dbali, aby komputer wrócił do szkoły w stanie nadającym się do dalszego użytkowania w pracowni. O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół. Po epidemii sprzęt zostanie zwrócony do placówek i będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

          

     

Przekazanie sprzętu dla OSP Lutocin i OSP Jonne od Marszałka Województwa Mazowieckiego

W piątek 31 stycznia 2020r. w siedzibie OSP Lutocin odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Lutocin. W trakcie zebrania uroczyście przekazano sprzęt dla jednostek OSP Lutocin i OSP Jonne.

OSP w Lutocinie otrzymała:

 • hełmy strażackie z latarką - 5 szt
 • buty specjalne gumowe - 5 par
 • rękawice specjalne strażackie - 5 par

o łącznej wartości 7.255zł. Dodatkowo w ramach umowy podpisanej 19 grudnia 2019r. przez Wójta i Skarbnika Gminy Lutocin z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla OSP Lutocin zostały przekazane:

 • kamera termowizyjna
 • radiotelefon przenośny - 2 szt
 • zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych
 • narzędzie halligan dielektryczny

o łącznej wartości 14.990zł.

W imieniu Marszałka Woj.Mazowieckiego sprzęt strażacki dla Gminy Lutocin przekazał Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Rafał Woźnowski. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 28.884zł odebrali: Wójt Gminy Jacek Kołodziejski, Przewodniczący Rady Wojciech Góralski,Prezes OSP Lutocin Stanisław Kowalski, Naczelnik OSP Lutocin Grzegorz Kalinowski i Komendant Gminny OSP Witold Spychała.

OSP w Jonnem otrzymało:

 • hełmy strażackie z latarką - 5 szt
 • buty specjalne gumowe - 4 para
 • rękawice specjalne strażackie - 4 pary

o łącznej wartości 6.639zł.

Dla jednostki OSP w Jonnem sprzęt odebrali: Prezes OSP Stanisław Jaworski, Naczelnik OSP Jarosław Wrzosek, Skarbnik OSP Sławomir Makowski i druhowie Sebastian Makowski i Damian Bulkowski.

 

2019 rok

Kolejna dotacja dla Gminy Lutocin

OSP w Lutocinie otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego. Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski i Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz 19 grudnia 2019 roku podpisali umowę na dofinansowanie Lutocińskiej OSP w kwocie 14.990zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków. Umowę Wójtowi i Skarbnik wręczyli Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego Rafał Rajkowski i Elżbieta Lanc, członek zarządu woj. mazowieckiego. W uroczystości wziął udział Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Mazowieckiego Mirosław Orliński.

Z przekazanych środków  OSP Lutocin otrzyma:

 • zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych do podnoszenia i ratowania osób przygniecionych pojazdami
 • narzędzie halligan dielektryczny- wielofunkcyjne narzędzie ratownicze przeznaczone dla straży pożarnej, jednostek ratowniczych, policji i innych służb specjalnych. Idealne do tworzenia wejść ratowniczych, otworów wentylacyjnych, jako łom
 • kamerę termowizyjną
 • radiotelefon

Złote Gody w Gminie Lutocin. 24 pary obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

                                                                                                 "Nie wystarczy pokochać, trzeba                                                                                                                                                                     jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce                                                                                                                                                                         i  przenieść ją przez całe życie"

                                                                                                                                    Auguste Bekannte

29 listopada 2019r. 24 pary małżeńskie z Gminy Lutocin świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostojnym Jubilatom wręczył Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski i Poseł Anna Cicholska. Wójt i zaproszeni goście: Poseł na Sejm Anna Cicholska, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Góralski, ks.Proboszcz Wiesław Barański i prowadząca uroczystość Wicedyrektor Zespołu Szkół Bożena Janicka złożyli Jubilatom życzenia.

Uroczysty jubileusz uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie, zespołu "Cień" z opiekunem Piotrem Jakubowskim i Koło Gospodyń Wiejskich z Boguszewca.

 1. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0129.JPG?1575462956
 2. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0134.JPG?1575463924
 3. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0140.JPG?1575463974
 4. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0141.JPG?1575463997
 5. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0142.JPG?1575464052
 6. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0126.JPG?1575464127
 7. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0137.JPG?1575547038
 8. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0143.JPG?1575464160
 9. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0144.JPG?1575466083
 10. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0145.JPG?1575466111
 11. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0273.JPG?1575466367
 12. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0279.JPG?1575466460
 13. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0287.JPG?1575466503
 14. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0292.JPG?1575466567
 15. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0296.JPG?1575466580
 16. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080815.JPG?1575467472
 17. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080816.JPG?1575467582
 18. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080784.JPG?1575531656
 19. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080769.JPG?1575531834
 20. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0148.JPG?1575455324
 21. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0314.JPG?1575454763
 22. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080625.JPG?1575382765

 

 

"Nowoczesna pracownia językowa" w Zespole Szkół w Lutocinie

Zakończyły się prace przy utworzeniu "Nowoczesnej pracowni językowej" w Zespole Szkół w Lutocinie. Prace obejmowały:

 1. adaptację-remont pomieszczenia,
 2. wykonanie instalacji elektrycznej,
 3. wymianę oświetlenia,
 4. zakup: kompletnego umeblowania,
 5. zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do sterowania pracownią,
 6. zakup tablicy interaktywnej,
 7. zakup słuchawek i mikrofonów na 25 stanowisk.

Wartość inwestycji 77.500zł. W tym 47.500zł dofinansowania z "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Wykonawcą pracowni jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Kaczmarczyk z Serok. Wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego złożył Wójt Gminy Lutocin.

 

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów w SSP w Przeradzu Małym

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SSP w Przeradzu Małym odbył się uroczysty apel. W trakcie uroczystości Dyrektor  Szkoły Bożena Kujawa złożyła życzenia i podziękowała wszystkim pracownikom szkoły. Wyróżnieni pracownicy otrzymali Nagrodę Dyrektora. Wójt Jacek Kołodziejski po złożeniu życzeń wręczył nagrodę w imieniu organu prowadzącego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Pani Anetcie Wasiak nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie i historii. Uczniowie klas IV-VIII przygotowali dla zaproszonych gości humorystyczne scenki rodzajowe.

21 października 2019r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Nowo pasowani uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali dla zaproszonych gości część artystyczną.W uroczystości wzięli udział  rodzice pierwszoklasistów, Rada pedagogiczna, ks. Proboszcz Wieslaw Barański i uczniowie szkoły.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Lutocinie

7 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA dzieci z klas pierwszych.

Pasowanie na ucznia to uroczystość,  podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy  pierwszoklasisty, gdyż dzięki temu dziecko ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym. Poza tym, oprócz rozpoczęcia roku jest to pierwsza uroczystość szkolna, w której dziecko aktywnie uczestniczy.

Centralnym punktem ślubowania obok złożenia przyrzeczenia było dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły. Uczniowie, elegancko ubrani prezentowali się bardzo wytwornie. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna – uroczyste ślubowanie, po którym każdy uczeń z klasy był osobiście pasowany na ucznia przez Panią Dyrektor Bożenę Janicką.

W przebieg ślubowania aktywnie włączyli się rodzice dzieci przyrzekając sumiennie wypełniać obowiązki rodzica.

W tej uroczystej chwili pierwszoklasistom towarzyszyły dzieci z  przedszkola i uczniowie kl. I-III wraz ze swoimi wychowawcami.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Wójt Jacek  Kołodziejski, Ks. Proboszcz Wiesław Barański, Ks. Wikariusz Wojciech Paradowski, którzy oprócz ciepłych słów wsparcia i życzeń wręczyli dzieciom upominki.

Po tych wrażeniach na dzieci czekała miła niespodzianka. Rodzice, chcący, by ten niezwykły dzień w szkole był dla nich radością, przygotowali dla swoich pociech niespodzianki oraz słodki poczęstunek. Było bardzo miło i serdecznie. Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne, że zostały włączone do społeczności szkolnej.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Lutocinie

11 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lutocinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wicedyrektor Bożena Janicka złożyła wszystkim nauczycielom życzenia, a przedstawiciele samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty. 

Przekazanie sprzętu ppoż. jednostce OSP Lutocin

W dniu 8 października 2019 r. Wójt i Skarbnik Gminy Lutocin razem druhami OSP Lutocin przejęli sprzęt  ppoż. (motopompę szlamową WT30X Honda) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Gminy Lutocin.

Wartość zakupionego sprzętu to 6.783,01zł z czego dotacja województwa mazowieckiego wynosiła 3.300 zł, pozostała kwota została pokryta ze środków budżetu gminy. Nowy sprzęt gaśniczy przekazał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Konrad Wojnarowski. Dotychczasową motopompę, która była na wyposażeniu OSP Lutocin druhowie przekazali do OSP w Jonnem.

Stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019

45 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odebrało listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski wraz z Radnymi Rady Gminy Lutocin wręczyli stypendia podczas uroczystości w Zespole Szkół w Lutocinie 27 września 2019r.

Rada Gminy Lutocin na wniosek Wójta 24 czerwca 2019r. Uchwałą Nr IX/50/2019 określiła zasady  przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.

Stypendium otrzymali uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII i klas gimnazjalnych, znajdujących się w strukturze szkół podstawowych Gminy Lutocin, którzy spełnili następujące kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: a) 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, b) 5,2 – w przypadku uczniów klas gimnazjalnych. 


Stypendia otrzymali:

Zespół Szkół w Lutocinie Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Swojęcinie
Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Przeradzu Małym
1. Budka Jakub 1. Budka Magdalena 1. Grzębska Julia
2. Kaczmarczyk Szymon 2. Budka Radosław 2. Grzębska Gabriela
3. Szałkowska Natalia 3. Kruk Małgorzata 3. Witkowski Paweł
4. Żydlewska Julia 4. Kaliszewska Izabela 4. Wróblewski Antoni
5. Lewandowski Maciej 5. Olewnik Weronika 5. Budka Adam
6. Góralska Dominika   6. Laskowska Wiktoria
7. Jędrzejak Hubert    
8. Żydlewska Maja    
9. Dobies Gabriela    
10. Czarnecka Lidia    
11. Spychała Hubert    
12. Jakubowska Joanna    
13. Guzanek Patrycja    
14. Pieczkowska Aleksandra    
15. Kalinowska Nikola    
16. Gajewska Daria    
17. Pacholec Wiktoria    
18. Kuchnicka Maja    
19. Kapela Bartłomiej    
20. Dobies Julia    
21. Borowska Anna    
22. Borowski Adam    
23. Szczesiak Maja    
24. Gałka Julia    
25. Miklewska Julia    
26. Miklewska Oliwia    
27. Żachowska Barbara    
28. Górecka Lena    
29. Szatkowska Wiktoria    
30. Kluskiewicz Marta    
31. Kluskiewicz Jakub    
32. Jaroszewski Jakub    
33. Reda Karolina    
34. Rybicka Natalia    

 1. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01814.JPG?1570626652
 2. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01807.JPG?1570620522
 3. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01800.JPG?1570620514
 4. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01798.JPG?1570620514
 5. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01794.JPG?1570620496
 6. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01793.JPG?1570620502
 7. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01783.JPG?1570620514
 8. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01781.JPG?1570625218
 9. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01779.JPG?1570625809
 10. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01777.JPG?1570625163
 11. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01776.JPG?1570625165
 12. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01773.JPG?1570625167
 13. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01772.JPG?1570625158
 14. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01771.JPG?1570624972
 15. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01769.JPG?1570624978
 16. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01767.JPG?1570624973
 17. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01766.JPG?1570624971
 18. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01765.JPG?1570624954
 19. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01762.JPG?1570624983
 20. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01760.JPG?1570624984
 21. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01759.JPG?1570624965
 22. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01758.JPG?1570624949
 23. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01755.JPG?1570623396
 24. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01754.JPG?1570623398
 25. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01753.JPG?1570623391
 26. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01751.JPG?1570623396
 27. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01750.JPG?1570623372
 28. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01747.JPG?1570623379
 29. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01745.JPG?1570623377
 30. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01740.JPG?1570623385

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-10-09 09:59 Autor : Data publikacji : 2019-10-09 09:59 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-10 11:49 Osoba modyfikująca :