Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2022 r.


w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z postanowieniem nr 16/2022 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lutocin (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8112) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutocin w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.
§ 2. W okręgu wyborczym nr 5 wybierany będzie jeden radny.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 23 października 2022 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Lutocin.


I Wicewojewoda Mazowiecki
/-/ Sylwester Dąbrowski

KALENDARZ WYBORCZY

Obwieszczenie Wójta Gminy Lutocin z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2022-08-17 15:02 Autor : Data publikacji : 2022-08-17 15:02 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-18 14:59 Osoba modyfikująca :