Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Urząd Stanu Cywilnego w Lutocinie

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie w związku z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/KI_ASC.pdf

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/WPK_ASC_zg.pdf

Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/SU_ASC.pdf

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/WO_ASC.pdf

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/ZZM1_pk_USC.pdf

Zawarcie związku małżeńskiego-konkordatowego

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/ZZM-K.pdf

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/ZoZP_do_zawarcia_ZMzG.pdf

Zgłoszenie urodzenia dziecka

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_urodzenia_dziecka.pdf

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Oswiadczenie1_o_uznaniu_ojcostwa.pdf

Sporządzenie aktu zgonu

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Sporzadzenie_aktu_zgonu.pdf

Zmiana imienia i nazwiska

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zmiana_imienia_i_nazwiska.pdf

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2020-01-16 14:14 Autor : Data publikacji : 2020-01-16 14:14 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-07 14:34 Osoba modyfikująca :