Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Urząd

 • Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lutocinie

  Więcej
 • Urząd Gminy w Lutocinie

  Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

  tel. 023 6581001, wew. 30

  fax 023 6581002

  lutocin@lutocin.i-gmina.pl 
  sekretariat@lutocin.i-gmina.pl 
  ug_lutocin@poczta.fm

  ul.Poniatowskiego 1 
  09-317 Lutocin

  Więcej
 • Sekretarz Gminy - Zbigniew Nosek

  Godziny pracy: codziennie od 7.30 do 15.30, pokój nr 6. kontakt: tel. 023 6581001 w.28 e-mail: sekretarz@lutocin.i-gmina.pl

  Więcej
 • REFERAT FINANSOWY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Kierownik Referatu Finansowego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz


  Stanowisko ds. finansowo-księgowych 

  Sprawy prowadzi Podinspektor Sylwia Borowska

  Kontakt: skarbnik@lutocin.i-gmina.pl


  Stanowisko ds.finansowych - kasjer, ewidencja działalności gospodarczej

  Sprawy prowadzi Referent Sławomir Maraszkiewicz

  Kontakt: dzial.gosp@lutocin.i-gmina.pl


  Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, informatyzacji, rolnictwa i ochrony środowiska

  Sprawy prowadzi Inspektor Sławomir Sobolewski

  Kontakt: podatki@lutocin.i-gmina.pl


  Stanowisko ds. księgowania zobowiązań podatkowych i ochrony środowiska

  Sprawy prowadzi Podinspektor Wioletta Szczesiak


  Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, archiwum zakładowe księgowania

  Sprawy prowadzi Klaudia Cywińska

  Więcej
 • REFERAT ORGANIZACYJNY

  Kierownik referatu organizacyjnego -Sekretarz Gminy  Zbigniew Nosek


  Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej

  Sprawy prowadzi Inspektor Elżbieta Orłowska


  Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US Zespole Szkół w Lutocinie, Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym, Samorządowej Szkole Podstawowej im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie

  Sprawy prowadzi Inspektor Ewa Jankowska


  Stanowisko ds.oświaty, kultury, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego (stypendia, zaopatrzenie szkół, sprawy poboru i rejestracji przedpoborowych,prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych)

  Sprawy prowadzi Inspektor Witold Spychała
  Kontakt: wojsko.oswiata@lutocin.i-gmina.pl


  Stanowisko ds. kancelaryjnych obsługa sekretariatu: przyjmowanie wniosków, podań od interesantów. 

  Sprawy prowadzi: Karolina Karska,

  Kontakt: sekretariat@lutocin.i-gmina.pl

  Więcej
 • REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  Kierownik referatu:


  Stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym: ewidencja nieruchomości, geodezja rolna.
  Sprawy prowadzi: Inspektor Jolanta Gapińska
  kontakt: geodezja@lutocin.i-gmina.pl 


  Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.
  Sprawy prowadzi: Referent  Katarzyna Sobiech


  Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i zamówień publicznych

  Sprawy prowadzi: Inspektor Stanisław Błaszkiewicz

  Więcej
 • URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOŚCI

  Stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gminy.

  Sprawy prowadzi: Zastępca Kierownika USC.Katarzyna Kotarska

  Kontakt: ewid.ludnosci@lutocin.i-gmina.pl

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-19 14:18 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-19 14:18 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-19 14:21 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski