Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Sprawy Obywatelskie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) i ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Klauzula_Informacyjna_dpdo_przetwarzanie_w_zw.__uodo.pdf

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Klauzula_Informacyjna_dpdo_przetwarzanie_w_zw._uoel.pdf

Wydawanie dowodów osobistych 

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Wydawanie_dowodow_osobistych1.pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/WzPSt_lub_Cz_ponad_2_mce.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego i stałego (druki do pobrania)

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalego.pdf

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zameldowanie1_na_pobyt_staly_lub_czasowy.pdf

Druki do pobrania

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalego.pdf

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_wyjazdu_za_granice.pdf

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Zgloszenie_powrotu_z_za_granicy.pdf

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Wydawanie_zaswiadczen_z_akt_ewidencji_ludnosci.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2020-01-17 08:59 Autor : Data publikacji : 2020-01-17 08:59 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-07 14:34 Osoba modyfikująca :