Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Podatki i opłaty

 • Podatki i opłaty w 2020 roku

  Podatek rolny:

  122,50 zł za 1 ha przeliczeniowy - w gospodarstwach rolnych

  245,00 zł za 1 ha użytków rolnych - poza gospodarstwami rolnymi

  Podatek leśny:

  42,73 zł za 1 ha lasu

  Stawki podatku od środków transportowych bez oraz podatku od nieruchomości w załączonych uchwałach Rady Gminy w Lutocinie

  Opłata za odpady

  11,00 zł od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości 

  Więcej
 • Uchwały ws opłat i podatków obowiązujące w 2019 roku

  W roku 2019 na terenie gminy Lutocin obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w wysokości równej uchwalonej od roku 2017.

  Cena żyta także pozostała w wysokości niezmienionej od roku 2017. 

  Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2019r wyniosą od jednego mieszkańca:

  7zł za odpady segregowane 

  14zł za odpady zmieszane.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:53 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:53 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-19 09:41 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski