Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Wniosek 29.05.2021

Petycja Nr 1

  • pdf Petycja Nr1.pdf - Petycja z dnia 7.06.2019r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 2

  • pdf Petycja Nr2.pdf - Petycja z dnia 11.07.2019r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 3

  • pdf Petycja Nr3.pdf - Petycja z dnia 26.09.2019r. Podmiot wnoszący Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 4

  • pdf Petycja Nr4.pdf - Petycja z dnia 31.10.2019r. Podmiot wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja Nr 5

Petycja Nr 6

  • pdf Petycja Nr 6.pdf - Petycja z dnia 24.08.2020r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 7

Petycja Nr 8

  • pdf Petycja z dnia 18.01.2021r. Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.pdf - Podmiot wnoszący: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Przebieg postępowania: I. 18.01.2021r. przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Gminy, II. 25.01.2021r. przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III.24.02.2021r. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Lutocin przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji IV.24.02.2021r. podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Lutocin

Petycja Nr 9

Petycja Nr 10

  • pdf Petycja Nr 10.pdf - Petycja z dnia 01.04.2021r. Współwnioskodawców: 1.Organizator konkursu "Podwórko NIVEA" Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k 2.Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 11

  • pdf Petycja Nr11.pdf - Petycja (żądanie) z dnia 28.04.2021 roku Fundacji im.Nikoli Tesli w Białymstoku wraz z Smart Cities Polska z grupą organizacji NGO

Petycja Nr 12

Petycja Nr 13

Petycja Nr 14

  • pdf Petycja Nr14.pdf - Petycja mieszkańców sołectwa Chromakowo o poprawę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. Data złożenia 20.10.2021r.

Petycja Nr15

  • pdf Petycja Nr15.pdf - Petycja/Wniosek w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Data złożenia 29.10.2021r.
Data stworzenia : 2019-06-13 13:40 Autor : Zbigniew Nosek Data publikacji : 2019-06-13 13:40 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-10 15:18 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek