Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Wniosek 29.05.2021

Petycja Nr 1

 • pdf Petycja Nr1.pdf - Petycja z dnia 7.06.2019r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 2

 • pdf Petycja Nr2.pdf - Petycja z dnia 11.07.2019r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 3

 • pdf Petycja Nr3.pdf - Petycja z dnia 26.09.2019r. Podmiot wnoszący Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 4

 • pdf Petycja Nr4.pdf - Petycja z dnia 31.10.2019r. Podmiot wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja Nr 5

Petycja Nr 6

 • pdf Petycja Nr 6.pdf - Petycja z dnia 24.08.2020r. Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 7

Petycja Nr 8

 • pdf Petycja z dnia 18.01.2021r. Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.pdf - Podmiot wnoszący: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Przebieg postępowania: I. 18.01.2021r. przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Gminy, II. 25.01.2021r. przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III.24.02.2021r. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Lutocin przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji IV.24.02.2021r. podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Lutocin

Petycja Nr 9

Petycja Nr 10

 • pdf Petycja Nr 10.pdf - Petycja z dnia 01.04.2021r. Współwnioskodawców: 1.Organizator konkursu "Podwórko NIVEA" Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k 2.Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja Nr 11

 • pdf Petycja Nr11.pdf - Petycja (żądanie) z dnia 28.04.2021 roku Fundacji im.Nikoli Tesli w Białymstoku wraz z Smart Cities Polska z grupą organizacji NGO

Petycja Nr 12

Petycja Nr 13

Petycja Nr 14

 • pdf Petycja Nr14.pdf - Petycja mieszkańców sołectwa Chromakowo o poprawę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. Data złożenia 20.10.2021r.

Petycja Nr15

 • pdf Petycja Nr15.pdf - Petycja/Wniosek w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Data złożenia 29.10.2021r.

Wniosek i Petycja Nr 16

 • pdf Wniosek i Petycja Nr16.pdf - Petycja/Wniosek w sprawie stosowania środków poprawy efektywności energetycznej zgodnie z obowiązkiem określonym w art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Petycja z dnia 04.05.2022r.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-06-13 13:40 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-06-13 13:40 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-11 15:13 Osoba modyfikująca :