Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6733.1.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 8.10.2021r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : "Budowa słupa telekomunikacyjnego pod anteny radiokomunikacyjne" na części działki nr ewidencyjny &( położonej w miejscowości Przeradz Nowy w Gminie Lutocin.

BGN.6733.1.2021

BGN.6733.1.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa słupa telekomunikacyjnego pod anteny radiokomunikacyjne" na działce o numerze ewidencyjnym 79 położonej w miejscowości Przeradz Nowy, gmina Lutocin

BGN.6733.1.2021

BGN.6733.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BGN.6733.1.2021

BGN.6733.5.2020.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "ZUR4445A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie wieża telekomunikacyjna o wysokości do 64,95m n.p.t. na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9szt.) oraz anteny radiolinii (6 szt.). U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze. Inwestycja będzie ogrodzona (po obrysie trójkątnej podstawy wieży) ogrodzeniem systemowym z furtką (bez bramy wjazdowej), zintegrowanym z podstawą wieży" na działce o numerze ewidencyjnym 19/1 położonej w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin

BGN.6733.5.2020.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.5.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

BGN.6733.5.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "ZUR4445A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie wieża telekomunikacyjna o wysokości do 64,95m n.p.t. na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9szt.) oraz anteny radiolinii (6 szt.). U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze. Inwestycja będzie ogrodzona (po obrysie trójkątnej podstawy wieży) ogrodzeniem systemowym z furtką (bez bramy wjazdowej), zintegrowanym z podstawą wieży" na działce o numerze ewidencyjnym 19/1 położonej w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin

BGN.6733.5.2020

BGN.6733.4.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne" na działkach o numerach ewidencyjnych 317, 227, 195, 244, 207, 208, 110, 139/5, 135, 323 położonych w miejscowości Swojęcin gmina Lutocin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 28, 156, 171/1, 34, 35/4, 161, 162, 212/1, 50, 314, 77, 133, 269,, 298, 299, 315 położonych w miejscowości Obręb gmina Lutocin, powiat żuromiński, województwo mazowieckie.

BGN.6733.4.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.4.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

BGN.6733.4.2020.2021  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa i wyposażenie placu zabaw"

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie i wyposażeniu placu zabaw" na nieruchomości nr ewid. 119 położonej w miejscowości Parlin, gmina Lutocin.

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej polegającej na "Budowa sieci elektroenergetycznej  SN-15 kV" na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 268 położonej w miejscowości Pietrzyk Gmina Lutocin.

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na "Budowa sieci energetycznej nn-0,4 kV i SN-15 (dwóch odcinków) wraz ze słupową stacja transformatorową SN/nn" na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjny 79, 163, 93/2,  93/1, 233, 269, 270, 284/2 położonych w miejscowości Pietrzyk Gmina Lutocin.

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.6.2019 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim na dz. nr 57 w gm. Lutocin.

BGN.6733.6.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.6.2019.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

BGN.6733.2019.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego

BGN.6733.5.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmiany sposobu użytkowania części budynku oświaty na łazienkę w cz. dz. nr 79 w m. Przeradz Nowy

BGN.6733.5.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.4.2019 - Budowa sieci energetycznej nN, przyłącza oraz rozbiórce stanowiska słupowego w m. Chromakowo

Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej nN, przyłącza oraz rozbiórce stanowiska słupowego w m. Chromakowo dz. nr 243, 257/2, 262/1, 263.

BGN.6733.4.2019

BGN.6220.7.2020 Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2020-08-27 09:42 Autor : Data publikacji : 2020-08-27 09:42 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-08 11:56 Osoba modyfikująca :