Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Przejdź do strony głównej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego zajmuje się działaniami koordynującymi rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu. Działania te wpisane są w Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. MCPS jest rzecznikiem jej rozwoju wśród jednostek samorządu terytorialnego, pełni rolę edukatora wśród otoczenia ekonomii społecznej. Wzmacnianie funkcjonowania ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza to narzędzie sprzyjające budowaniu spójności społecznej. W naszej pracy wspieramy tworzenie trwałych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem MCPS jest także próba skierowania zainteresowania odpowiedzialnego biznesu w stronę podmiotów ekonomii społecznej.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2021-02-03 12:13 Autor : Data publikacji : 2021-02-03 12:13 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-03 12:16 Osoba modyfikująca :