Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lutocinie

Trwają prace przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul.Sierpeckiej w Lutocinie. Rozbudowa zapewni spójność sieci wodociągowej przez zapewnienie ciągłego dostarczania wody do celów konsumpcyjnych dla mieszkańców gminy Lutocin podłączonych do SUW. Inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa dla osób fizycznych jak i podmiotów korzystających z sieci wodociągowej: Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół, Apteki, Poczty, sklepów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podniesiony zostanie standard techniczny stacji uzdatniania przez całkowita wymianę i podniesienie parametrów jakościowych i wydajnościowych zamontowanych urządzeń i modernizację budynku SUW-u. 

Przebudowa stacji będzie miała wpływ na kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej do wszystkich miejscowości podłączonych do tej sieci, tj. Serok, Parlina, Elżbiecina i Felcyna.

Do przetargu na przebudowę SUW-u w Lutocinie stanęło 6 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPU.PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.j za kwotę 2.064.536,41zł.

Gmina Lutocin na wykonanie inwestycji otrzymała 500.000 zł z (RFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 1.000.000zł pokryje kredyt i 564.536,41zł środki z budżetu gminy.

Na terenie stacji zostaną zamontowane 2 zbiorniki retencyjne po 114 m3 każdy (na zdjęciu widoczne są podstawy-fundamenty pod zbiorniki)

Wykonano nową elewację z ociepleniem 10cm ze stolarką okienną i wymieniono dach z eternitu na blachodachówkę.

Wewnątrz budynku wylano nowe posadzki. Zdemontowane zostaną wszystkie stare zbiorniki hydroforowe, areatory, filtry ciśnieniowe, rurociągi, filtry do uzdatniania wody i całkowita aparatura sterująca poborem i dostarczaniem wody. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe areatory i pompy ze sterowaniem do utrzymania właściwego ciśnienia w sieci. Zabezpieczeniem będą 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 228m3. Stara armatura zostanie zdemontowana.

Teren zostanie zabezpieczony nowym ogrodzeniem panelowym o długości 222m i bramą wjazdową.

Zakup ciągnika rolniczego

W czerwcu 2021r. Gmina Lutocin zwróciła się z zapytaniem na dostarczenie ciągnika rolniczego o mocy silnika min.100KM. Ofertę złożyły trzy podmioty. Najkorzystniejszą cenę zaoferował Prokter-Centrum Obsługi Rolnictwa z Łowicza za kwotę 65.500zł za ciągnik Belarus 1025 4WD z 2011r. Ciągnik jest wykorzystywany do bieżących prac transportowych i porządkowych na terenie gminy Lutocin.

Kolejny etap remontu chodnika w Chromakowie

Uchwałą Rady Gminy Lutocin do Zarządu Dróg Powiatowych zostały przekazane materiały: kostka betonowa o grubości 6 cm w ilości 163,20 m2,  kostka betonowa o grubości 8cm w ilości 30,72 m2, obrzeża szarych 8x30x100 w ilości 120 mb do remontu chodnika w miejscowości Chromakowo gm. Lutocin o wartości 8 674,02 zł. Chodnik został przełożony przez pracowników ZDP.

 

Data stworzenia : 2021-05-24 11:20 Autor : Zbigniew Nosek Data publikacji : 2021-05-24 11:20 Osoba udostępniająca na stronie : Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-03 12:13 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek