Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Remont budynku garażu samochodu pożarniczego przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie

Zakończono prace przy remoncie budynku garażu samochodu pożarniczego przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie. Wykonano posadzki z płytek, docieplono dach. Na zewnątrz budynku wykonano cokolik uzupełniono ubytki i odnowiono elewację, i wykonano podbitkę dachową i obróbki blacharskie i orynnowanie. Wartość inwestycji wyniosła 34.995,64zł. Dofinansowanie w kwocie 25.000zł Wójt pozyskał w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP 2021"   9.995,64zł zabezpieczono z budżetu Gminy Lutocin.

Remont gminnej drogi wewnętrznej ul.Ogrodowej w Lutocinie

W październiku 2021r. wykonano remont gminnej drogi wewnętrznej  ul.Ogrodowej w Lutocinie. Na odcinku 145m bieżących została położona nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji wyniosła 41.123,21zł.

Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Jonnem

19 października 2021r. dokonano odbioru inwestycji "Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Jonnem". Środki na ogrodzenie  o długości 82,5m zabezpieczono w budżecie Gminy Lutocin w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jonne w kwocie 4.430zł. Ogrodzenie panelowe zamontowano na podmurówce betonowej.

Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin

14 października 2021r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin" o długości 995m. Przebudowa drogi obejmowała położenie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości 5m i długości 995m. Koszt inwestycji 160.324,35zł. Zadanie wykonano w całości z budżetu Gminy Lutocin.

Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec

14 października 2021r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec" o długości 661m. Przebudowa drogi obejmowała poszerzenie z 3,8m do 5m i ułożenie na poszerzonym odcinku nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji 139.920,25zł. Gmina Lutocin na wniosek Wójta otrzymała 50.000zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR.

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mojnowie

Rada sołecka w  Mojnowie wniosła do Rady Gminy o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 12.200zł na zadanie pod nazwą "Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mojnowie". Za powyższą kwotę na wykonane  w latach wcześniejszych ocieplenie budynku położono nowy tynk strukturalny.

Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń

Sołectwo Chrapoń wniosło do Rady Gminy Lutocin o zabezpieczenie w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 19.142,70zł na zadanie pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. Za łączną kwotę 29.142,70zł położono glazurę i terakotę w kuchni, zakupiono część szafek kuchennych, zlewozmywak, okap kuchenny, stoły kuchenne, karnisze, firany i zasłony. Na dużej sali odnowiono podłogę przez cyklinowanie i lakierowanie.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin

Rada sołecka w Swojęcinie  w budżecie gminy Lutocin przeznaczyła środki funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 15.480zł na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. W łącznej kwocie 25.480zł przed budynkiem świetlicy utwardzono teren o powierzchni 196m2 kostką polbruk.

Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec

Wspólnota sołectwa Boguszewiec wniosła do Rady Gminy o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 12.630 zł na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. W łącznej kwocie 22.630zł przy budynku gminy wykorzystywanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszewcu ustawiono wiatę, utwardzono teren kostką brukową, zakupiono stoły i ławki, nasadzono krzewy ozdobne.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lutocinie

Trwają prace przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul.Sierpeckiej w Lutocinie. Rozbudowa zapewni spójność sieci wodociągowej przez zapewnienie ciągłego dostarczania wody do celów konsumpcyjnych dla mieszkańców gminy Lutocin podłączonych do SUW. Inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa dla osób fizycznych jak i podmiotów korzystających z sieci wodociągowej: Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół, Apteki, Poczty, sklepów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podniesiony zostanie standard techniczny stacji uzdatniania przez całkowita wymianę i podniesienie parametrów jakościowych i wydajnościowych zamontowanych urządzeń i modernizację budynku SUW-u. 

Przebudowa stacji będzie miała wpływ na kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej do wszystkich miejscowości podłączonych do tej sieci, tj. Serok, Parlina, Elżbiecina i Felcyna.

Do przetargu na przebudowę SUW-u w Lutocinie stanęło 6 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPU.PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.j za kwotę 2.064.536,41zł.

Gmina Lutocin na wykonanie inwestycji otrzymała 500.000 zł z (RFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 1.000.000zł pokryje kredyt i 564.536,41zł środki z budżetu gminy.

Na terenie stacji zostały zamontowane 2 zbiorniki retencyjne po 114 m3 każdy.

Wykonano nową elewację z ociepleniem 10cm ze stolarką okienną i wymieniono dach z eternitu na blachodachówkę.

Wewnątrz budynku wylano nowe posadzki. Zdemontowane zostaną wszystkie stare zbiorniki hydroforowe, areatory, filtry ciśnieniowe, rurociągi, filtry do uzdatniania wody i całkowita aparatura sterująca poborem i dostarczaniem wody. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe areatory i pompy ze sterowaniem do utrzymania właściwego ciśnienia w sieci. Zabezpieczeniem będą 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 228m3. Stara armatura zostanie zdemontowana.

Teren zostanie zabezpieczony nowym ogrodzeniem panelowym o długości 222m i bramą wjazdową.

Zakup ciągnika rolniczego

W czerwcu 2021r. Gmina Lutocin zwróciła się z zapytaniem na dostarczenie ciągnika rolniczego o mocy silnika min.100KM. Ofertę złożyły trzy podmioty. Najkorzystniejszą cenę zaoferował Prokter-Centrum Obsługi Rolnictwa z Łowicza za kwotę 65.500zł za ciągnik Belarus 1025 4WD z 2011r. Ciągnik jest wykorzystywany do bieżących prac transportowych i porządkowych na terenie gminy Lutocin.

Kolejny etap remontu chodnika w Chromakowie

Uchwałą Rady Gminy Lutocin do Zarządu Dróg Powiatowych zostały przekazane materiały: kostka betonowa o grubości 6 cm w ilości 163,20 m2,  kostka betonowa o grubości 8cm w ilości 30,72 m2, obrzeża szarych 8x30x100 w ilości 120 mb do remontu chodnika w miejscowości Chromakowo gm. Lutocin o wartości 8 674,02 zł. Chodnik został przełożony przez pracowników ZDP.

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2021-05-24 11:20 Autor : Data publikacji : 2021-05-24 11:20 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 15:09 Osoba modyfikująca :