Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Remont ul.Szkolnej w Lutocinie

22 grudnia dokonano odbioru inwestycji "Remont wewnętrznej drogi gminnej ul.Szkolna w Lutocinie". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRID sp. z o.o. Lipno, która położyła nową nawierzchnię asfaltowa z wyprofilowaniem studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, na długości 363m za kwotę 74.101,35zł.

Remont ul.Leśnej w Lutocinie

22 grudnia 2020 roku dokonano odbioru inwestycji "Remont drogi wewnętrznej ul.Leśna w Lutocinie". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PB DOMEX z Żuromina, która odcinek ul.Leśnej o długości 292m wykonała za kwotę 51.156,39zł. 

Remont ul.Marii Konopnickiej w Lutocinie

29 grudnia 2020 roku dokonano odbioru inwestycji "Remont wewnętrznej drogi gminnej ul.Marii Konopnickiej w Lutocinie" . Położenie nowej nawierzchni asfaltowej wykonało PB "DOMEX" z Żuromina, które złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 70.676,56zł. Nowa nawierzchnia została ułożona na odcinku 430m.

 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jonnem z dofinansowaniem MSWiA

Ochotnicza Straż Pożarna w Jonnem otrzymała dofinansowanie ze środków MSWiA w kwocie 16 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wójt Gminy zabezpieczył udział własny gminy w kwocie  1307,50 zł.

         

Łącznie za 17.307,50 zł zakupiono:

 • Buty strażackie gumowe – 6 par
 • Buty strażackie skórzane – 8 par
 • Kominiarka niepalna – 10 szt.
 • Kombinezon ochronny pszczelarski – 2 szt.
 • spodnie pilarza – 1 szt.
 • Ubranie specjalne Nomex Raptor 3-cz.  – 1 kpl
 • Pas strażacki z zatrzaśnikiem – 3 szt.
 • Drabina nasadkowa drewniana – 3  szt.
 • Tłumica – 2 szt.
 • Mostek przejazdowy – 2 szt.
 • Wąż tłoczny W-52 – 2 szt.
 • Wąż tłoczny W-75 – 2 szt.

Wniosek przygotował Gminny Komendant OSP Witold Spychała.

Budowa ogrodzenia parkingu gminnego przy Placu Kościuszki w Lutocinie

6 listopada 2020 roku odebrano prace związane z budową ogrodzenia parkingu gminnego przy Placu Kościuszki w Lutocinie. Teren w dni powszednie pełni funkcję placu handlowego.  Ogrodzenie zostało wykonane z bloczków murowych. Na części murków zostały zainstalowane ławki, na pozostałych częściach wiosna zostaną ustawione gazony z kwiatami ozdobnymi. Wartość inwestycji 22.000zł. W tym 12.400zł stanowi udział funduszu sołeckiego sołectwa Lutocin.

 

OSP pozyskała 12.600zł na remont garażu OSP w Przeradzu Małym

W Przeradzu Małym wyremontowano garaż dla lekkiego samochodu ratowniczego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało dotację w wysokości 12.600zł w ramach wsparcia dla jednostek nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, udział gminy wyniósł 5000zł. Za łączną kwotę 17.600zł wykonano nową posadzkę, odnowiono ściany i zamontowano nowe drzwi garażowe segmentowe.

 

Remont dachu na budynku gminnym w Boguszewcu

4 listopada 2020r. dokonano odbioru prac "Wymiana pokrycia dachowego i wymiana konstrukcji dachu na budynku handlowo-usługowym w Boguszewcu. Wymieniono eternit na blachodachówkę i więźbę dachową. Wartość robót wyniosła 8.000zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego. Wcześniej dokonano adaptacji pomieszczeń na kuchnię i część rekreacyjną. Budynek został udostępniony mieszkańcom sołectwa Boguszewiec. Jego głównym użytkownikiem jest Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszewcu.

 

Remont ul.Zacisze w Lutocinie

19 października 2020r. dokonano odbioru prac przy układaniu masy bitumicznej na odcinku 360m długości ulicy Zacisze w Lutocinie. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót złożyło PB "DOMEX" z Żuromina. Koszt inwestycji 40.272,66zł. Termin wykonania robót 30 października 2020r.

Remont nawierzchni drogi na działce 101 ul.Żeromskiego w Lutocinie

Za budynkiem Urzędu Gminy w Lutocinie wybudowano parking dla 27 samochodów i uporządkowano teren. Wykonano także wjazd od strony ulicy Żeromskiego i wyremontowano schody do lokali mieszkalnych będących własnością gminy. W sumie położono 380m2 kostki pozyskanej z remontu chodnika w Chromakowie i 120m2 nowej kostki we wjeździe. Roboty budowlane wraz z materiałami na podbudowę kosztowały 38.500zł.

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elżbiecinie

Zakończono pace przy budowie i wyposażeniu placu zabaw i boiska w Elżbiecinie. Wartość inwestycji 21.382zł. W tym 10.000zł Wójt Gminy pozyskał w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Ogrodzenie palu i wyrównanie terenu wykonano w 2018r. za 28.291,50zł.

Remont placu przed Zespołem Szkół w Lutocinie (dawne Gimnazjum)

Zakończono prace remontowe placu Zespołu Szkół przy ul.Żeromskiego. Zostało położone 170m2 nowej kostki brukowej, zamontowano 150 gazonów do kwiatów. Wartość robót 23.000zł. 

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce, modernizacja remizy OSP w Przeradzu Małym

W ostatnim tygodniu września zakończyły się prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce i budynku OSP w Przeradzu Małym. W obu budynkach dokonano kapitalnego remontu łazienek, w Dębówce odnowiono pomieszczenie socjalne. Wartość robót 40.078,76zł, w tym 20.000zł Gmina Lutocin pozyskała w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, na które Wójt Jacek Kołodziejski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w lipcu 2020r.

Budowa przepustu na Swojęciance w Swojęcinie

1 października 2020r. dokonano odbioru przepustu na Swojęciance w Swojęcinie. Budowę wykonała Gminna Spółka Wodna w Lutocinie za kwotę 65.275,64zł. Projekt przepustu zlecono w poprzedniej kadencji w maju 2018 roku za kwotę 13.899zł. 

II etap remontu chodnika przy drodze powiatowej w Chromakowie

Zakończono prace przy remoncie chodnika - skrzyżowanie dróg powiatowych 4620W Poniatowo-Lutocin i Chromakowo-Mojnowo-Lutocin. Przełożenie i umocnienie chodnika o powierzchni 240 m2 wykonują pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z materiałów zakupionych i przekazanych przez Gminę Lutocin. Materiały: kostka betonowa 6cm, kostka betonowa 8cm i obrzeże betonowe o wartości 9.964,80zł zostały przekazane przez Wójta Gminy Lutocin na mocy uchwały Rady Gminy Lutocin o pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Przekazanie instrumentów orkiestrze dętej OSP w Lutocinie

8 lipca 2020r. Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski i Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz podpisali umowę  w ramach Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina. Zakupiono następujące instrumenty: flet poprzeczny 2 szt, sakshorn tenorowy 2szt, trąbka 3szt, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy. Wartość zakupionych instrumentów 20.000 zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś zł.

28 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Lutocin i Inspektor Witold Spychała przekazali 9 nowych instrumentów młodzieży z Orkiestry OSP Lutocin.

 

Gmina Lutocin pozyskała 120 tyś. z Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

3 lipca 2020 roku Wójt Jacek kołodziejski i Skarbnik Justyna Dobiesz podpisali umowę na realizację zadań w ramach projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" Umowę ze strony Województwa Mazowieckiego podpisał Marszałek Adam Struzik. 

W zakresie projektu realizowane będą zakupy i działania powiązane z przygotowaniem szkół prowadzących kształcenie ogólne nauczycieli oraz uczniów do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych w formie zdalnej (on-line). Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia pracowni będzie wyposażony w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych również prowadzonych w formie zdalnej.

Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność organom prowadzącym szkoły (gminy i powiaty), które zostaną zobowiązane do jego utrzymania przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu. Gmina Lutocin otrzyma sprzęt za około 90 tyś zł i szkolenia za około 30 tyś. zł.

Gmina Lutocin pozyskała 40 tyś. zł w ramach programów MIWOP Mazowsze 2020 i w ramach MIAS Mazowsze 2020

8 lipca 2020r. w Ciechanowie Wójt Jacek Kołodziejski i Skarbnik Justyna Dobiesz podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza" (MIWOP Mazowsze 2020)  Gmina Lutocin otrzyma dotację w wysokości 50 tyś. zł na sporządzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na jej terenie.

W ramach dotacji możliwe jest pozyskanie do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 200 tyś zł brutto. Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta/gminy.

W tym samym dniu Wójt  Gminy Lutocin podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dodatkowo cztery umowy na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 • Umowę na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina: flet poprzeczny 2 szt, sakshorn tenorowy 2szt, trąbka 3szt, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy. Wartość zakupionych instrumentów 20.000 zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś zł.
 • Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce. Wartość zadania 20.064zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.
 • Przebudowa świetlicy w Przeradzu Wielkim. Wartość zadania 27.011zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.
 • Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w Przeradzu Małym. Wartość zadania 20.000zł. Dofinansowanie z MIAS 10 tyś. zł.

Gmina pozyskała sprzęt ratowniczo-gaśniczy za 38.000zł

W imieniu Marszałka Woj.Mazowieckiego sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Gminy Lutocin przekazał Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Rafał Woźnowski. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 37.679 odebrali: Wójt Gminy Jacek Kołodziejski, Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z prezesami: Prezes OSP Lutocin Stanisław Kowalski, Prezes OSP Jonne Stanisław Jaworski, Prezes OSP Chromakowo Grzegorz Dobiesz, Prezes OSP Przeradz Mały Zbigniew Malanowski  i Komendant Gminny OSP Witold Spychała, który opracował wnioski o przekazanie sprzętu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał 9 kompletów ubrań bojowych Nomex za 20.475zł. Środki ochrony osobistej:

maseczki FFP2 150 szt, rękawice jednorazowe 400 par, kombinezony jednorazowe 15 szt, ubrania specjalne lekkie 4 szt, hełmy lekkie z przyłbica 4 szt, gogle 4 szt, worki  na odpady medyczne 20 szt, płyn do dezynfekcji 10l o łącznej wartości 13.804zł. Dodatkowo OSP w Chromakowie i OSP w Przeradzu Małym otrzymały agregaty prądotwórcze za 3400zł.

Łączna wartość sprzętu, który otrzymały OSP z terenu Gminy Lutocin wyniosła 37.679zł.

 

Gmina pozyskała 60.000zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach programu "Zdalna Szkoła"

W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje w całym kraju 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt ten umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie na ten cel przeznaczono 186 milionów złotych, samorządy zaś maksymalnie mogły pozyskać 100 tys. zł na zakup odpowiedniego sprzętu. Gmina Lutocin na zakup laptopów otrzymała 60 tys. zł. Sprzęt będzie przekazany dyrektorom szkół w najbliższych dniach.   

W dniu 5 maja 2020r. do Urzędu Gminy Lutocinie dotarła partia 20 laptopów z modemami i 10 tabletów LTE wraz z dostępem do internetu zakupionych w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Sprzęt w ciągu kilku dni będzie przekazywany uczniom, potrzebującym go do nauki.

    Komputery i laptopy mają przede wszystkim trafić do tych dzieci, które naprawdę ich potrzebują. Sprzęt będzie przekazany na podstawie umowy użyczenia i protokołu, tak, żeby rodzice mieli świadomość, że dostają coś za darmo, z czego można korzystać, ale też żeby dbali, aby komputer wrócił do szkoły w stanie nadającym się do dalszego użytkowania w pracowni. O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół. Po epidemii sprzęt zostanie zwrócony do placówek i będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Gmina Lutocin pozyskała sprzęt ratowniczo-gaśniczy za 29.000zł

31 stycznia 2020r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostkom OSP Gminy Lutocin. W imieniu Marszałka Woj.Mazowieckiego sprzęt strażacki dla Gminy Lutocin przekazał Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Rafał Woźnowski. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 28.884zł odebrali: Wójt Gminy Jacek Kołodziejski, Przewodniczący Rady Wojciech Góralski,Prezes OSP Lutocin Stanisław Kowalski, Naczelnik OSP Lutocin Grzegorz Kalinowski i Komendant Gminny OSP Witold Spychała.

OSP w Lutocinie otrzymała: hełmy strażackie z latarką - 5 szt, buty specjalne gumowe - 5 par, rękawice specjalne strażackie - 5 par o łącznej wartości 7.255zł. Dodatkowo w ramach umowy podpisanej 19 grudnia 2019r. przez Wójta i Skarbnika Gminy Lutocin z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla OSP Lutocin zostały przekazane:

 • kamera termowizyjna
 • radiotelefon przenośny - 2 szt
 • zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych
 • narzędzie halligan dielektryczny

o łącznej wartości 14.990zł.

OSP w Jonnem otrzymało:

 • hełmy strażackie z latarką - 5 szt
 • buty specjalne gumowe - 4 pary
 • rękawice specjalne strażackie - 4 pary

o łącznej wartości 6.639zł.

Gmina pozyskała 75.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach programu "Zdalna Szkoła +"

Do Urzędu Gminy Lutocinie w dniu 18 czerwca dotarła druga partia laptopów zakupionych w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+“. Sprzęt w ilości 33 laptopów z routerami i dostępem do internetu w ciągu kilku dni będzie przekazywany uczniom, potrzebującym go do nauki. Druga edycja programu skierowana jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Gmina Lutocin na zakup laptopów otrzymała 75 tys. zł. Za zakupiony sprzętu Urząd Gminy zapłacił 75 866,67 zł. Sprzęt będzie przekazany dyrektorom szkół w najbliższych dniach.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2020-11-05 11:30 Autor : Data publikacji : 2020-11-05 11:30 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 15:09 Osoba modyfikująca :