Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Zdalna Szkoła + w naszej gminie

Zdalna Szkoła w gminie Lutocin

Gmina Lutocin pozyskała 47.500zł na Nowoczesną pracownię językową w Zespole Szkół w Lutocinie

Zakończyły się prace przy utworzeniu "Nowoczesnej pracowni językowej" w Zespole Szkół w Lutocinie. Prace obejmowały:

  1. adaptację-remont pomieszczenia,
  2. wykonanie instalacji elektrycznej,
  3. wymianę oświetlenia,
  4. zakup: kompletnego umeblowania,
  5. zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do sterowania pracownią,
  6. zakup tablicy interaktywnej,
  7. zakup słuchawek i mikrofonów na 25 stanowisk.

Wartość inwestycji 77.500zł. W tym 47.500zł dofinansowania z "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Wykonawcą pracowni jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Kaczmarczyk z Serok. Wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego złożył Wójt Gminy Lutocin.

Remont chodnika w Chromakowie

Zakończył się I etap remontu chodnika przy drodze powiatowej 4620W w Chromakowie. Chodnik wybudowany kilkanaście lat temu zsunął się do przydrożnego rowu a pozostała część stanowiła zagrożenie dla pieszych. Gmina Lutocin przekazała materiały do remontu: kostkę betonową o grubości 6cm, kostkę betonową o grubości 8cm, obrzeże 8x30x100 i płyty ażurowe 60x40x8 o łącznej wartości 14 061,88 zł. Remont wykonali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Żurominie.

Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne i OSP Chromakowo

W 2019 roku Gmina Lutocin złożyła wnioski o dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynkach użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tzw strażnic z programu "Mazowieckie Strażnice OSP - 2019" i w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw "Mazowsze 2019".

W strażnicach OSP w Jonnem i w Chromakowie wymieniono bramy garażową, położono nowe posadzki, uzupełniono tynki, wymieniono stolarkę okienną i zakupiono szafki. Wartość inwestycji 55.126,75zł  w tym środki pozyskane w ramach programów 32.400zł.

Remont dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie

W dniach 16-22 października 2019r. ekipa remontowa Urzędu Gminy w Lutocinie wymieniła pokrycie dachowe o powierzchni 70m2 budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie. Na wielokrotnie remontowany dach pokryty papą została ułożona blacha trapezowa. Wartość inwestycji 5.000zł

Remont ulicy Rzemieślniczej w Lutocinie

14 października dokonano odbioru końcowego remontu nawierzchni ul.Rzemieślniczej w Lutocinie. Na odcinku 355m i szerokości 4m od drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin-Zimolza do drogi powiatowej Nr 4623W Lutocin-Elżbiecin-Jonne została ułożona nawierzchnia bitumiczna. Wartość robót 83.247,69zł

Przekazanie sprzętu ppoż. jednostce OSP Lutocin

W dniu 8 października 2019 r. Wójt i Skarbnik Gminy Lutocin razem druhami OSP Lutocin przejęli sprzęt  ppoż. (motopompę szlamową WT30X Honda) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Gminy Lutocin.

Wartość zakupionego sprzętu to 6.783,01zł, w tym dotacja z województwa mazowieckiego wynosiła 3.300 zł, pozostała kwota została pokryta ze środków budżetu gminy. Nowy sprzęt gaśniczy przekazał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Konrad Wojnarowski. Dotychczasową motopompę, która była na wyposażeniu OSP Lutocin druhowie przekazali do OSP w Jonnem.

Remont nawierzchni drogi do Zespołu Szkół w Lutocinie

2 października 2019r. odbył się odbiór końcowy remontu drogi wewnętrznej do Zespołu Szkół w Lutocinie na odcinku 130m i szerokości 4m. Od skrzyżowania z ul.Żeromskiego do parkingu na terenie szkoły została ułożona nowa nawierzchnia. Wartość zadania inwestycyjnego 18.427zł.

Remont nawierzchni drogi na działce 101 ul.Żeromskiego w Lutocinie

2 października 2019r. odbył się odbiór końcowy remontu ul.Żeromskiego w Lutocinie (część ulicy położona na działce Nr 101). Od skrzyżowania z drogą Lutocin Boguszewiec do ostatnich zabudowań na odcinku 100m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.  Wartość robót 12.712zł.

Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec

20 września 2019r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec" o długości 265m. Przebudowa drogi obejmowała poszerzenie z 4 do 5m i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji 73.202,16zł. Gmina otrzymała 50% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 36.601,08zł.

Ustawienie przystanku autobusowego w Parlinie

W sierpniu 2019r. zakończono prace przy lokalizacji przystanku autobusowego dla uczniów dojeżdżających do szkół z Sołectwa Parlin. Kostkę brukową położyła firma F.H.T.U "PLUS" s.c. z Żuromina a wiatę przystankową dostarczyła firma "BIN" sp. z o.o z Aleksandrowa Kujawskiego. Łączna wartość inwestycji 9.039zł. Inwestycję sfinansowano z funduszu sołeckiego. Poprzedni przystanek usytuowany był na gruncie prywatnym.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-10-24 12:30 Autor : Data publikacji : 2019-10-24 12:30 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 15:09 Osoba modyfikująca :