Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Historia zmian

 • Artykuł : "Najnowsze Rozporządzenie Wojewody nr 13 w sprawie utrzymywania ptaków w strefach zapowietrzonej, buforowej i zagrożonej." stworzono dnia: 2021-05-11 11:47 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.72019/2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla społeczeństwa" stworzono dnia: 2021-05-11 11:41 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-10 13:31 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-10 11:26 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "WÓJT GMINY LUTOCIN" zmieniono dnia: 2021-05-10 11:21 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Kierownika SGZOZ w Lutocinie" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:35 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Kierownika SGZOZ w Lutocinie" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:28 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "główna" stworzono dnia: 2021-05-07 16:13 przez: viktor.vashev@radgost.com
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" stworzono dnia: 2021-05-07 14:52 przez: Sławomir Sobolewski
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" usunięto dnia: 2021-05-07 14:49 przez: Sławomir Sobolewski
 • Strona : "Wybory" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:38 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Wybory" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:38 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:30 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Zgromadzenia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:30 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:19 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "" zmieniono dnia: 2021-05-07 14:18 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Obwieszczenie BGN.6220.2.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2021-05-05 10:40 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Obwieszczenie BGN.6220.2.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2021-05-05 10:38 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Obwieszczenie BGN.6220.2.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" stworzono dnia: 2021-05-05 10:33 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-05-04 09:41 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-05-04 09:38 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Gospodarka odpadami" zmieniono dnia: 2021-04-30 12:17 przez: Sławomir Sobolewski
 • Strona : "Gospodarka odpadami" zmieniono dnia: 2021-04-30 12:17 przez: Sławomir Sobolewski
 • Strona : "Przetargi w 2021 roku" zmieniono dnia: 2021-04-29 08:37 przez: Sławomir Sobolewski
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-04-28 10:16 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-04-28 10:16 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-04-28 10:10 przez: Zbigniew Nosek
 • Strona : "Raport o stanie gminy" zmieniono dnia: 2021-04-28 10:09 przez: Zbigniew Nosek
 • Artykuł : "Najnowsze Rozporządzenie Wojewody nr 11 w sprawie utrzymywania ptaków w strefach zapowietrzonej, buforowej i zagrożonej." zmieniono dnia: 2021-04-28 08:23 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Najnowsze Rozporządzenie Wojewody nr 11 w sprawie utrzymywania ptaków w strefach zapowietrzonej, buforowej i zagrożonej." zmieniono dnia: 2021-04-28 08:23 przez: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 15:40 Osoba modyfikująca :