Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Historia zmian

 • Strona : "Przetargi w 2022 roku" zmieniono dnia: 2022-09-07 14:51 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lutocin za 2021 rok" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Oświadczenia majątkowe wójta, skarbnika, sekretarza i kierowników jednostek za 2021 rok" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XLVI Sesja Rady Gminy Lutocin" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BDK.6220.1.2019.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa trzech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obsada 39900 brojlera kurzego każdy"" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.9.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.3.2021 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.2.2020.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa"" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XL Sesia Rady Gminy Lutocin" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XLI Sesja Rady Gminy Lutocin" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.20.2021.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.6.2021.2022 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.7.2021.2022 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.4.2020/2022 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 02.02.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.13.2020/2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania na "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 1996 szt. tuczników" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XLII Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Obwieszczenie BGN.6220.9.2020.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.13.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przywróceniu terminu" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2022 rok"" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BDK.6220.15.2018/2021 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.1.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXXVII Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 15:40 Osoba modyfikująca :