Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXXVIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A.  

Następujący porządek obrad XXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                 

 

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                            Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2020-12-23 09:40 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-12-23 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski