Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXVI Sesja Rady Gminy

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

Porządek obrad XXVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski  

link do nagrania: https://youtu.be/9CMjpoOszZk


Data wytworzenia: 2020-11-27 08:38 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-11-27 08:38 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski