Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXI Sesja Rady Gminy Lutocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

Porządek obrad XXI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Boguszewiec, gmina Lutocin
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad .

link do nagrania : https://www.youtube.com/watch?v=NVeH7yjyDQI

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski  


Data wytworzenia: 2020-07-29 14:20 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-07-29 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-13 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski