Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XX Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 29 czerwca 2020r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. – 1200   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

Porządek obrad XX Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Swojęcinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Link do nagrania: https://youtu.be/7CRPkoHMLbk

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Wojciech Jakub Góralski 


Data wytworzenia: 2020-06-25 09:29 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-06-25 09:29 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-29 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski