Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XVII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 30 marca 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 10.00

Porządek obrad XVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2020 roku".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Link do nagrania: https://youtu.be/SreGixDSah4


Data wytworzenia: 2020-04-23 13:04 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-04-23 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski