Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XIV Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 13 grudnia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.30

Porządek obrad XIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2020-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2019/2020.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Link do nagrań z sesji:

część 1 - https://youtu.be/uodRd5gS0E8

część 2 - https://youtu.be/4CKhaQpgX8c


Data wytworzenia: 2019-12-11 13:24 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2019-12-11 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-17 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski