Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XII Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 września 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

Porządek obrad XII Sesji: 

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na 2019r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal położony przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lutocinie z dotychczasowym dzierżawcą.

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lutocinie.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2019-09-25 13:22 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2019-09-25 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski