Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik referatu organizacyjnego -Sekretarz Gminy  Zbigniew Nosek


Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej

Sprawy prowadzi Inspektor Elżbieta Orłowska


Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US Zespole Szkół w Lutocinie, Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym, Samorządowej Szkole Podstawowej im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie

Sprawy prowadzi Inspektor Ewa Jankowska


Stanowisko ds.oświaty, kultury, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego (stypendia, zaopatrzenie szkół, sprawy poboru i rejestracji przedpoborowych,prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych)

Sprawy prowadzi Inspektor Witold Spychała
Kontakt: wojsko.oswiata@lutocin.i-gmina.pl


Stanowisko ds. kancelaryjnych obsługa sekretariatu: przyjmowanie wniosków, podań od interesantów. 

Sprawy prowadzi: Karolina Karska,

Kontakt: sekretariat@lutocin.i-gmina.pl


Data wytworzenia: 2019-02-19 14:33 Autor: lutocin@nowybip.pl Data publikacji: 2019-02-19 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski