Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutocin na lata 2019-2034

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012.1059) obowiązkiem gminy  jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Konieczność wyłożenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 roku  poz. 755 z późn.zm.).

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Lutocin: 

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Lutocin_z_dnia_11.12.2019.pdf?1576072573

  1. Projekt założeń: 

https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Projekt_zalozen_do_planu_zaopatrzenia_w_cieplo__energie_elektryczna_i_paliwa_gazowe_dla_Gminy_Lutocin_na_lata_2019-2034.pdf?1576066940

 


Data wytworzenia: 2019-12-11 13:10 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2019-12-11 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski