Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie na 2021 rok"

Formularz uwag i wniosków do projektu rocznego programu współpracy


Data wytworzenia: 2020-11-24 12:02 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-11-24 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-24 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski