Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XV Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 grudnia 2019 r.

 

Porządek obrad XV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Link do nagrania:

https://youtu.be/DhSPn1X7-ew


Data wytworzenia: 2019-12-30 10:31 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-12-30 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski