Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

OSP Lutocin złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

OSP Lutocin organizuje w dniach 5 – 9.08.2020 r. wyjazd integracyjno-kulturalno-poznawczy w Bieszczady dla członków młodzieżowej orkiestry dętej oraz dla druhów i osób 50+

Wyjazd finansowany jest ze środków PROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1 LSR. Wykorzystanie potencjału i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia.

Cel 2 LSR. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.

Cel Szczegółowy LSR.

  1. Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału.
  2. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców.

Data wytworzenia: 2020-07-20 14:17 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-07-20 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-20 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski