Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.7.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia - "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne" na działkach o numerach ewidencyjnych 317, 227, 195,, 244, 207, 208, 110, 139/2, 148, 149, 139/5, 135, 323 położonych w miejscowości Swojęcin, gmina Lutocin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 28, 156, 171/1, 34, 35/4, 161, 162, 212/1, 50, 314, 77, 133, 269, 298, 299, 315 położonych w miejscowości Obręb gmina Lutocin, powiat żuromiński, województwo mazowieckie.

BGN.6220.7.2020


Data wytworzenia: 2020-08-20 13:27 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-08-20 13:27 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski