Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Obwieszczenie o wyłożeniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia:

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), Wójt Gminy Lutocin zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUTOCIN NA LATA 2019 – 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2021 - 2024”

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 03.02.2020 r. do
24.02.2020 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:  http://lutocin.i-gmina.pl/srodowisko  w zakładce więcej>>

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

•          w formie pisemnej,

•          ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;

w siedzibie Urzędu Gminy w Lutocinie, pokój Nr6 I piętro, , ul.Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, w godzinach urzędowania 730 do 1530 lub przesłane na adres:

Urząd Gminy Lutocin

ul. Poniatowskiego 1,

09-317 Lutocin

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lutocin

                                                                                                            Jacek Kołodziejski

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-03 14:18 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-02-03 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski