Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Nowy program - Agroenergia

Warunki dofinansowania

  • Oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 %
  • Okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat
  • Kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 2 mln zł
  • Brak możliwości umarzania

 

Ważne informacje

  • Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy
  • W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć

Data wytworzenia: 2019-07-03 15:07 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-07-03 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski