Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.9.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało w dniu 17.02.2021r. wydane postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 84/7 i 84/8 położonych w miejscowości Swojęcin gmina Lutocin do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

BGN.6220.9.2020.2021


Data wytworzenia: 2021-02-18 11:59 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-02-18 11:59 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-18 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski