Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.9.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.01.2021r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach o numerach ewidencyjnych 84/7 i 84/8 położonych w miejscowości Swojęcin, gmina Lutocin.

BGN.6220.9.2020.2021 Obwieszczenie


Data wytworzenia: 2021-01-11 13:01 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-01-11 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-11 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski