Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.6.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.12.2020r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania 3 budynków chlewni na rusztach polegająca na powiększeniu obsady w budynkach "A" "B" "C" na działce o numerze ewidencyjnym 255 położonej w miejscowości Mojnowo gmina Lutocin tj z obsady łącznej w gospodarstwie 280 sztuk tuczników (39,2 DJP) do obsady 618 sztuk tuczników (86,52 DJP) w gospodarstwie.

BGN.6220.6.2020 Obwieszczenie


Data wytworzenia: 2020-12-29 12:04 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-12-29 12:04 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-29 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski