Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.6.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało w dniu 17.02.2021r. wydane postanowienie w przedmiocie zawieszenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania 3 budynków chlewni na rusztach polegająca na powiększeniu obsady tj.

1) Budynek "A"

2)Budynek "B"

3) Budynek "C"

na działce o numerze ewidencyjnym 255 położonej w Miejscowości Mojnowo, gmina Lutocin tj. z obsady łącznej w gospodarstwie 280 sztuk tuczników (39,2 DJP) do obsady 618 sztuk tuczników (86,52 DJP) w gospodarstwie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

BGN.6220.6.2021 Obwieszczenie


Data wytworzenia: 2021-02-18 11:51 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-02-18 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-18 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski