Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.3.2020.2021 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącej chlewni" - po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynku inwentarskim 600 sztuk tuczników (84 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 290/9 położonej w miejscowości Swojęcin, gm. Lutocin jako inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 104 lit. "a" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)

BGN.6220.3.2020.2021 Zawiadomienie


Data wytworzenia: 2021-03-22 09:44 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-03-22 09:44 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-22 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski