Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BDK.6220.26.2018.2021 Zawiadomienie

Wójt Gminy Lutocin w związku z decyzją kasacyjną SKO/I/V/1249/2020 z dnia 12.11.2020r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia, o:

1.Ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurników) o obsadzie 91.200 sztuk brojlera kurzego (364,8 DJP) każdy - łączna obsada 182.400 sztuk brojlera kurzego (729,6 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 70 położonej w miejscowości Pietrzyk Gmina Lutocin.

BDK.6220.26.2018.2021


Data wytworzenia: 2021-03-04 15:10 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-03-04 15:10 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-04 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski