Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.10.2020 Obwieszczenie o sprzeciwie mieszkańców

Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2020r. wpłynął do tutejszego urzędu sprzeciw mieszkańców Przeradza Wielkiego w związku z planowana inwestycją "Budowa sześciu kurników do chowu ściółkowego brojlera kurzego o obsadzie po 60.000 szt każdy razem 1440 DJP oraz 8 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 l każdy" na działce o numerze ewidencyjnym 125/2 położonej w miejscowości Mojnowo gmina Lutocin i na działce o numerze ewidencyjnym 177/1 położonej w miejscowości Przeradz Wielki gmina Lutocin woj. mazowieckie

BGN.62620.10.2020 Obwieszczenie


Data wytworzenia: 2020-12-07 14:18 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-12-07 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski