Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

BGN.6220.10.2019.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych..." w miejscowości Obręb gmina Lutocin

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia, że w dniu 21.10.2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. budowa czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednego otworu studziennego nr 1 " zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym nr 85 położonej w miejscowości Obręb gmina Lutocin.

Załączniki do pobrania

  • pdf BGN.6220.10.2019.2020.pdf [400 KB] - Obwieszczenie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Data publikacji: 2020-10-22 15:24
  • pdf BGN.6220.10.219.2020 KPA.pdf [400 KB] - Obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 sierpnia 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego Data publikacji: 2020-10-22 15:29

Data wytworzenia: 2020-10-22 15:20 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-10-22 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski