Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXIV Sesja Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 5 października 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

Porządek obrad XXIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Link do nagrania: https://youtu.be/3Oo8rAtlPsQ

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2020-10-01 15:00 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-10-01 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski