Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXIII Sesja Rady Gminy

       Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 września 2020 r. (wtorek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

Porządek obrad XXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2020/2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lutocin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Nagranie z Sesji: https://youtu.be/SXdW3UQwf5k


Data wytworzenia: 2020-09-04 14:17 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-09-04 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski