Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 sierpnia 2020 r. (piątek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

Porządek obrad XXII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie apelu Rady Gminy Lutocin w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Link do nagrania: https://youtu.be/2jB9PKs8Ss4


Data wytworzenia: 2020-08-20 11:14 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-08-20 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski