Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 24 luty 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

Następujący porządek obrad XXIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/60/19 Rady Gminy w Lutocinie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Pani Anny Szmelcer: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.                                                 

Nagranie z Sesji : (1) XXIX Sesja Rady Gminy - YouTube

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            /-/ Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2021-02-18 10:39 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-02-18 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski