Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXVII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1000

Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

Porządek obrad XXVII Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
 5. Oczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
 12. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
 13. Głosowanie autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin na lata 2021-2025.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.                                                 

 

                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski    

Nagranie sesji: https://youtu.be/xIEc3r1v2Uo


Data wytworzenia: 2020-12-11 12:30 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-12-11 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski