Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXV Sesja Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1430 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1330 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

link do nagrania z Sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WVxAaD7KkvA

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2020-11-09 09:48 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-11-09 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski