lutocingmina

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 3/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 3/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.01.2019r. w sprawie analizy poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego

Zarządzenie Nr 4/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 4/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.01.2019r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lutocin

Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie Nr 6/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 6/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutocinie

Zarządzenie Nr 7/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 7/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Lutocin z dnia 9 marca 2016r. z późniejszymi zmianami dotyczącego powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie

Zarządzenie Nr 9/2019

Zarządzenie Nr 10/2019

Zarządzenie Nr 11/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 11/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 3 stycznia 2018r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 12/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 12/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 21.03.2019r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin i z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 15/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 15/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 9.04.2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Głęboka, Przeradz Mały, i Chrapoń, Gmina Lutocin, stanowiących własność Gminy Lutocin

Zarządzenie Nr 16/2019

  • pdf Zarządzenie Nr 16/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 16.04.2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lutocinie w dniu 19 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie Nr 18/2019

Data stworzenia : 2019-04-01 08:33 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-04-01 08:33 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-13 22:16 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz