lutocingmina

Zarządzenie Nr 52/2019

Zarządzenie Nr 49/2019

Zarządzenie Nr 47/2019

Zarządzenie Nr 46/2019

Zarządzenie Nr 44/2019

Zarządzenie Nr 43/2019

Zarządzenie Nr 42/2019

Zarządzenie Nr 41/2019

Zarządzenie Nr 38/2019

Zarządzenie Nr 37/2019

Zarządzenie Nr 36/2019

 • Zarządzenie Nr 36/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 2.08.2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 35/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 35/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 1.08.2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 34/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 34/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 1.08.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowo w zakresie czynności zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie

Zarządzenie Nr 33/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 33/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 23/2016 z 11 lipca 2016r. w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy w Lutocinie

Zarządzenie Nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 31/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 30/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 30/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru robót drogowych i budowlanych

Zarządzenie Nr 29/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 29/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 4.07.2019r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie

Zarządzenie Nr 28/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 28/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 2.07.2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 27/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 27/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie

Zarządzenie Nr 25/2019

Zarządzenie Nr 24/2019

Zarządzenie Nr 23/2019

Zarządzenie Nr 22/2019

Zarządzenie Nr 21/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 21/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 6.05.2019r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 20/2019

Zarządzenie Nr 19/2019

Zarządzenie Nr 18/2019

Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie Nr 16/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 16/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 16.04.2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lutocinie w dniu 19 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 15/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 15/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 9.04.2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Głęboka, Przeradz Mały, i Chrapoń, Gmina Lutocin, stanowiących własność Gminy Lutocin

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 11/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 11/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 3 stycznia 2018r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 10/2019

Zarządzenie Nr 9/2019

Zarządzenie Nr 7/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 7/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Lutocin z dnia 9 marca 2016r. z późniejszymi zmianami dotyczącego powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie

Zarządzenie Nr 6/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 6/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutocinie

Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie Nr 4/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 4/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.01.2019r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lutocin

Zarządzenie Nr 3/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 3/2019.pdf - Wójta Gminy Lutocin z dnia 8.01.2019r. w sprawie analizy poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 1/2019

Data stworzenia : 2019-04-01 08:33 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-04-01 08:33 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-03 12:56 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz