lutocingmina

Złote Gody w Gminie Lutocin. 24 pary obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

                                                                                                 "Nie wystarczy pokochać, trzeba                                                                                                                                                                     jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce                                                                                                                                                                         i  przenieść ją przez całe życie"

                                                                                                                                    Auguste Bekannte

29 listopada 2019r. 24 pary małżeńskie z Gminy Lutocin świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostojnym Jubilatom wręczył Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski i Poseł Anna Cicholska. Wójt i zaproszeni goście: Poseł na Sejm Anna Cicholska, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Góralski, ks.Proboszcz Wiesław Barański i prowadząca uroczystość Wicedyrektor Zespołu Szkół Bożena Janicka złożyli Jubilatom życzenia.

Uroczysty jubileusz uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie, zespołu "Cień" z opiekunem Piotrem Jakubowskim i Koło Gospodyń Wiejskich z Boguszewca.

 

 1. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0129.JPG?1575462956
 2. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0134.JPG?1575463924
 3. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0140.JPG?1575463974
 4. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0141.JPG?1575463997
 5. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0142.JPG?1575464052
 6. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0126.JPG?1575464127
 7. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0137.JPG?1575547038
 8. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0143.JPG?1575464160
 9. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0144.JPG?1575466083
 10. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0145.JPG?1575466111
 11. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0273.JPG?1575466367
 12. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0279.JPG?1575466460
 13. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0287.JPG?1575466503
 14. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0292.JPG?1575466567
 15. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC_0296.JPG?1575466580
 16. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080815.JPG?1575467472
 17. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080816.JPG?1575467582
 18. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080784.JPG?1575531656
 19. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/P1080769.JPG?1575531834

 

 

Remont chodnika w Chromakowie

Zakończył się I etap remontu chodnika przy drodze powiatowej 4620W w Chromakowie. Chodnik wybudowany kilkanaście lat temu zsunął się do przydrożnego rowu a pozostała część stanowiła zagrożenie dla pieszych. Gmina Lutocin przekazała materiały do remontu: kostkę betonową o grubości 6cm, kostka betonowa o grubości 8cm, obrzeże 8x30x100 i płyty ażurowe 60x40x8 o łącznej wartości 14 061,88 zł. Remont wykonali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Żurominie.

"Nowoczesna pracownia językowa" w Zespole Szkół w Lutocinie

Zakończyły się prace przy utworzeniu "Nowoczesnej pracowni językowej" w Zespole Szkół w Lutocinie. Prace obejmowały:

 1. adaptację-remont pomieszczenia,
 2. wykonanie instalacji elektrycznej,
 3. wymianę oświetlenia,
 4. zakup: kompletnego umeblowania,
 5. zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do sterowania pracownią,
 6. zakup tablicy interaktywnej,
 7. zakup słuchawek i mikrofonów na 25 stanowisk.

Wartość inwestycji 77.500zł. W tym 47.500zł dofinansowania z "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Wykonawcą pracowni jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Kaczmarczyk z Serok. Wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego złożył Wójt Gminy Lutocin.

 

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów w SSP w Przeradzu Małym

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SSP w Przeradzu Małym odbył się uroczysty apel. W trakcie uroczystości Dyrektor  Szkoły Bożena Kujawa złożyła życzenia i podziękowała wszystkim pracownikom szkoły. Wyróżnieni pracownicy otrzymali Nagrodę Dyrektora. Wójt Jacek Kołodziejski po złożeniu życzeń wręczył nagrodę w imieniu organu prowadzącego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Pani Anetcie Wasiak nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie i historii. Uczniowie klas IV-VIII przygotowali dla zaproszonych gości humorystyczne scenki rodzajowe.

21 października 2019r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Nowo pasowani uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali dla zaproszonych gości część artystyczną.W uroczystości wzięli udział  rodzice pierwszoklasistów, Rada pedagogiczna, ks. Proboszcz Wieslaw Barański i uczniowie szkoły.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Lutocinie

7 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA dzieci z klas pierwszych.

Pasowanie na ucznia to uroczystość,  podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy  pierwszoklasisty, gdyż dzięki temu dziecko ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym. Poza tym, oprócz rozpoczęcia roku jest to pierwsza uroczystość szkolna, w której dziecko aktywnie uczestniczy.

Centralnym punktem ślubowania obok złożenia przyrzeczenia było dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły. Uczniowie, elegancko ubrani prezentowali się bardzo wytwornie. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna – uroczyste ślubowanie, po którym każdy uczeń z klasy był osobiście pasowany na ucznia przez Panią Dyrektor Bożenę Janicką.

W przebieg ślubowania aktywnie włączyli się rodzice dzieci przyrzekając sumiennie wypełniać obowiązki rodzica.

W tej uroczystej chwili pierwszoklasistom towarzyszyły dzieci z  przedszkola i uczniowie kl. I-III wraz ze swoimi wychowawcami.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Wójt Jacek  Kołodziejski, Ks. Proboszcz Wiesław Barański, Ks. Wikariusz Wojciech Paradowski, którzy oprócz ciepłych słów wsparcia i życzeń wręczyli dzieciom upominki.

Po tych wrażeniach na dzieci czekała miła niespodzianka. Rodzice, chcący, by ten niezwykły dzień w szkole był dla nich radością, przygotowali dla swoich pociech niespodzianki oraz słodki poczęstunek. Było bardzo miło i serdecznie. Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne, że zostały włączone do społeczności szkolnej.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Lutocinie

11 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lutocinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wicedyrektor Bożena Janicka złożyła wszystkim nauczycielom życzenia, a przedstawiciele samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty. 

Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne i OSP Chromakowo

W 2019 roku Gmina Lutocin złożyła wnioski o dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynkach użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tzw strażnic z programu "Mazowieckie Strażnice OSP - 2019" i w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw "Mazowsze 2019".

W strażnicach OSP w Jonnem i w Chromakowie wymieniono bramy garażową, położono nowe posadzki, uzupełniono tynki, wymieniono stolarkę okienną i zakupiono szafki. Wartość inwestycji 55.126,75zł  w tym środki pozyskane w ramach programów 32.400zł.

 

Remont dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie

W dniach 16-22 października 2019r. ekipa remontowa Urzędu Gminy w Lutocinie wymieniła pokrycie dachowe o powierzchni 70m2 budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie. Na wielokrotnie remontowany dach pokryty papą została ułożona blacha trapezowa. Wartość inwestycji 5.000zł

Przekazanie sprzętu ppoż. jednostce OSP Lutocin

W dniu 8 października 2019 r. Wójt i Skarbnik Gminy Lutocin razem druhami OSP Lutocin przejęli sprzęt  ppoż. (motopompę szlamową WT30X Honda) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Gminy Lutocin.

Wartość zakupionego sprzętu to 6.783,01zł z czego dotacja województwa mazowieckiego wynosiła 3.300 zł, pozostała kwota została pokryta ze środków budżetu gminy. Nowy sprzęt gaśniczy przekazał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Konrad Wojnarowski. Dotychczasową motopompę, która była na wyposażeniu OSP Lutocin druhowie przekazali do OSP w Jonnem.

Remont nawierzchni drogi na działce 101 ul.Żeromskiego w Lutocinie

2 października 2019r. odbył się odbiór końcowy remontu ul.Żeromskiego w Lutocinie (część ulicy położona na działce Nr 101). Od skrzyżowania z drogą Lutocin Boguszewiec do ostatnich zabudowań na odcinku 100m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.  Wartość robót 12.712zł.

Remont nawierzchni drogi do Zespołu Szkół w Lutocinie

2 października 2019r. odbył się odbiór końcowy remontu drogi wewnętrznej do Zespołu Szkół w Lutocinie na odcinku 130m i szerokości 4m. Od skrzyżowania z ul.Żeromskiego do parkingu na terenie szkoły została ułożona nowa nawierzchnia. Wartość zadania inwestycyjnego 18.427zł.

Remont ul.Rzemieślniczej w Lutocinie

14 października dokonano odbioru końcowego remontu nawierzchni ul.Rzemieślniczej w Lutocinie. Na odcinku 355m i szerokości 4m od drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin-Zimolza do drogi powiatowej Nr 4623W Lutocin-Elżbiecin-Jonne została ułożona nawierzchnia bitumiczna. Wartość robót 83.247,69zł

Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec

20 września 2019r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec" o długości 265m. Przebudowa drogi obejmowała poszerzenie z 4 do 5m i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji 73.202,16zł. Gmina otrzymała 50% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 36.601,08zł.

Stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce

45 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odebrało listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski wraz z Radnymi Rady Gminy Lutocin wręczyli stypendia podczas uroczystości w Zespole Szkół w Lutocinie 27 września 2019r.

Rada Gminy Lutocin na wniosek Wójta 24 czerwca 2019r. Uchwałą Nr IX/50/2019 określiła zasady  przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.

Stypendium otrzymali uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII i klas gimnazjalnych, znajdujących się w strukturze szkół podstawowych Gminy Lutocin, którzy spełnili następujące kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: a) 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, b) 5,2 – w przypadku uczniów klas gimnazjalnych. 


Stypendia otrzymali:

Zespół Szkół w Lutocinie Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Swojęcinie
Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Przeradzu Małym
1. Budka Jakub 1. Budka Magdalena 1. Grzębska Julia
2. Kaczmarczyk Szymon 2. Budka Radosław 2. Grzębska Gabriela
3. Szałkowska Natalia 3. Kruk Małgorzata 3. Witkowski Paweł
4. Żydlewska Julia 4. Kaliszewska Izabela 4. Wróblewski Antoni
5. Lewandowski Maciej 5. Olewnik Weronika 5. Budka Adam
6. Góralska Dominika   6. Laskowska Wiktoria
7. Jędrzejak Hubert    
8. Żydlewska Maja    
9. Dobies Gabriela    
10. Czarnecka Lidia    
11. Spychała Hubert    
12. Jakubowska Joanna    
13. Guzanek Patrycja    
14. Pieczkowska Aleksandra    
15. Kalinowska Nikola    
16. Gajewska Daria    
17. Pacholec Wiktoria    
18. Kuchnicka Maja    
19. Kapela Bartłomiej    
20. Dobies Julia    
21. Borowska Anna    
22. Borowski Adam    
23. Szczesiak Maja    
24. Gałka Julia    
25. Miklewska Julia    
26. Miklewska Oliwia    
27. Żachowska Barbara    
28. Górecka Lena    
29. Szatkowska Wiktoria    
30. Kluskiewicz Marta    
31. Kluskiewicz Jakub    
32. Jaroszewski Jakub    
33. Reda Karolina    
34. Rybicka Natalia    

 1. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01814.JPG?1570626652
 2. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01807.JPG?1570620522
 3. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01800.JPG?1570620514
 4. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01798.JPG?1570620514
 5. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01794.JPG?1570620496
 6. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01793.JPG?1570620502
 7. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01783.JPG?1570620514
 8. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01781.JPG?1570625218
 9. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01779.JPG?1570625809
 10. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01777.JPG?1570625163
 11. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01776.JPG?1570625165
 12. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01773.JPG?1570625167
 13. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01772.JPG?1570625158
 14. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01771.JPG?1570624972
 15. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01769.JPG?1570624978
 16. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01767.JPG?1570624973
 17. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01766.JPG?1570624971
 18. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01765.JPG?1570624954
 19. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01762.JPG?1570624983
 20. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01760.JPG?1570624984
 21. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01759.JPG?1570624965
 22. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01758.JPG?1570624949
 23. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01755.JPG?1570623396
 24. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01754.JPG?1570623398
 25. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01753.JPG?1570623391
 26. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01751.JPG?1570623396
 27. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01750.JPG?1570623372
 28. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01747.JPG?1570623379
 29. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01745.JPG?1570623377
 30. https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/DSC01740.JPG?1570623385

 

Ustawienie przystanku autobusowego

W sierpniu 2019r. zakończono prace przy lokalizacji przystanku autobusowego dla uczniów dojeżdżających do szkół z Sołectwa Parlin. Kostkę brukową położyła firma F.H.T.U "PLUS" s.c. z Żuromina a wiatę przystankową dostarczyła firma "BIN" sp. z o.o z Aleksandrowa Kujawskiego. Łączna wartość inwestycji 9.039zł. Inwestycję sfinansowano z funduszu sołeckiego. Poprzedni przystanek usytuowany był na gruncie prywatnym.

Data stworzenia : 2019-10-09 09:59 Autor : Zbigniew Nosek Data publikacji : 2019-10-09 09:59 Osoba udostępniająca na stronie : Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-05 13:15 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz