BDK.6220.11.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 196 sztuk tucznika w m. Swojęcin dz. nr 115


BDK.6220.11.20170001.jpg -

BDK.6220.31.2016.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni w systemie rusztowym o obsadzie 1000 sztuk tucznika 140 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 128 - obsada po wybudowaniu chlewni wyniesie 1500 sztuk tj. 210


BDK.6220.31.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.32.2017 - Rozbudowa budynku obory o 31DJP bydła w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Chrapoń dz. nr 69


BDK.6220.32.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.9.2017 - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 1924 sztuk (tj. 269,36 DJP) w m. Pietrzyk dz. nr 295


BDK.6220.9.20170002.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.7.2017 - Budowa 2 chlewni dla 1960 sztuk tucznika każda w m.Mojnowo dz. nr 54/1. - Łączna obsada 4000 sztuk.- 548,80DJP


BDK.6220.7.2017_obwieszczenie0001.jpg -

BDK.6220.5.2017 - Budowa chlewni w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi (4 silosy) o obsadzie 1450 sztuk tuczników 203DJP w m. Pietrzyk dz. nr 114/1


BDK.6220.5.2017_obwieszczenie.pdf - łączna obsada po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 2900 sztuk - 406DJP

BDK.6220.1.2017 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 80000 sztuk tj. 320DJP) w systemie ściołowym w m. Chromakowo dz. nr 46


BDK.6220.1.2017.pdf - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.27.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla 40 sztuk krów w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 460


BDK.6220.27.2017.pdf -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1000 sztuk tuczników do liczby stanowisk 1850 sztuk w m. Przeradz Wielki dz. nr 41


BDK.6220.18.2017_obwieszczenie.pdf -

Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu i odchowu kur nieśnych o obsadzie łącznej 60000 sztuk 240DJP w systemie chowu klatkowego w m. Swojęcin dz. nr 85


BDK.6220.2.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.13.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla bydła w systemie rusztowym o obsadzie 120 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 476/6


BDK.6220.13.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6620.4.2017 -Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika w m. Lutocin dz. nr 607/1 - łączna obsada na dz. 607/1 i 607/2 wyniesie 420DJP


BDK.6220.4.2017.jpg -