BDK.6220.44.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/14


BDK.6220.44.2017.2018.jpg -

BDK.6220.43.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/12


BDK.6220.43.2017.2018.jpg -

BDK.6220.42.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/10


BDK.6220.42.2017.2018.jpg -

BDK.6220.35.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1250 sztuk tucznika (175DJP) w m. Chromakowo dz. nr 293


BDK.6220.35.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.19.2017 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 990 sztuk tuczników każda - łącznie 277,2 DJP na dz. nr 639 w m. Lutocin


BDK.6220.19.2017_obwieszczenie.jpg -

Budowa chlewni dla 1960 sztuk tuczników 274,40 DJP w m. Mojnowo dz. nr 127


BDK.6220.22.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.3.2017 - Budowa chlewni dla 1995 sztuk tuczników 279,3DJP w m. Jonne dz. 377/3 - decyzja odmowna


BDK.6220.3.2017odmowa.jpg -

BDK.6220.32.2016.2017 - Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40.000 sztuk kazdy łącznie 160.000 - 640DJP w systemie ściółkowym dz. nr 258 w m. Swojęcin


BDK.6220.32.2017.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.6.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1550 sztuk warchlaków (108,50 DJP) w m. Obręb dz. nr 198


BDK.6220.6.2017.jpg -

BDK.6220.21.2017 - Rozbudowa chlewni do 1990 sztuk tuczników w m. Chrapoń dz. nr 183/2


BDK.6220.21.2017.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.25.2017 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 900 sztuk każda - łącznie 252DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Swojęcin dz. nr 177


BDK.6220.25.2017.jpg -

BDK.6220.27.2016.2017 - Budowa 2 chlewni dla 1960 sztuk tucznika każda (548,80DJP) w m. Chromakowo dz. nr 700/2 i 700/4


BDK.6220.27.2016.2017.jpg -

BDK.6220.17.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Swojęcin dz. nr 145


BDK.6220.17.2017.jpg - Obwieszczenie_o_uchyleniu_decyzji_BDK.6220.17.2017.jpg - uchylenie decyzji przez SKO

BDK.6220.11.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1960 sztuk tucznika w m. Swojęcin dz. nr 115


BDK.6220.11.20170001.jpg -

BDK.6220.31.2016.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni w systemie rusztowym o obsadzie 1000 sztuk tucznika 140 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 128 - obsada po wybudowaniu chlewni wyniesie 1500 sztuk tj. 210


BDK.6220.31.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.32.2017 - Rozbudowa budynku obory o 31DJP bydła w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Chrapoń dz. nr 69


BDK.6220.32.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.9.2017 - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 1924 sztuk (tj. 269,36 DJP) w m. Pietrzyk dz. nr 295


BDK.6220.9.20170002.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.7.2017 - Budowa 2 chlewni dla 1960 sztuk tucznika każda w m.Mojnowo dz. nr 54/1. - Łączna obsada 4000 sztuk.- 548,80DJP


BDK.6220.7.2017_obwieszczenie0001.jpg -

BDK.6220.5.2017 - Budowa chlewni w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi (4 silosy) o obsadzie 1450 sztuk tuczników 203DJP w m. Pietrzyk dz. nr 114/1


BDK.6220.5.2017_obwieszczenie.pdf - łączna obsada po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 2900 sztuk - 406DJP

BDK.6220.1.2017 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 80000 sztuk tj. 320DJP) w systemie ściołowym w m. Chromakowo dz. nr 46


BDK.6220.1.2017.pdf - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.27.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla 40 sztuk krów w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 460


BDK.6220.27.2017.pdf -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1000 sztuk tuczników do liczby stanowisk 1850 sztuk w m. Przeradz Wielki dz. nr 41


BDK.6220.18.2017_obwieszczenie.pdf -

Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu i odchowu kur nieśnych o obsadzie łącznej 60000 sztuk 240DJP w systemie chowu klatkowego w m. Swojęcin dz. nr 85


BDK.6220.2.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.13.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla bydła w systemie rusztowym o obsadzie 120 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 476/6


BDK.6220.13.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6620.4.2017 -Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika w m. Lutocin dz. nr 607/1 - łączna obsada na dz. 607/1 i 607/2 wyniesie 420DJP


BDK.6220.4.2017.jpg -