lutocingmina

BGN.6220.7.2020 Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na "Budowa sieci energetycznej nn-0,4 kV i SN-15 (dwóch odcinków) wraz ze słupową stacja transformatorową SN/nn" na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjny 79, 163, 93/2,  93/1, 233, 269, 270, 284/2 położonych w miejscowości Pietrzyk Gmina Lutocin.

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

BGN.6733.1.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej polegającej na "Budowa sieci elektroenergetycznej  SN-15 kV" na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 268 położonej w miejscowości Pietrzyk Gmina Lutocin.

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

BGN.6733.2.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa i wyposażenie placu zabaw"

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie i wyposażeniu placu zabaw" na nieruchomości nr ewid. 119 położonej w miejscowości Parlin, gmina Lutocin.

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.3.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BGN.6733.5.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmiany sposobu użytkowania części budynku oświaty na łazienkę w cz. dz. nr 79 w m. Przeradz Nowy

BGN.6733.5.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.6.2019 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim na dz. nr 57 w gm. Lutocin.

BGN.6733.6.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

BGN.6733.6.2019.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

BGN.6733.2019.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego

Data stworzenia : 2020-08-27 09:42 Autor : Zbigniew Nosek Data publikacji : 2020-08-27 09:42 Osoba udostępniająca na stronie : Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-19 14:13 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek