Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

SESJE RADY KADENCJA 2018-2023

 • XXXVIII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A.  

  Następujący porządek obrad XXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                              Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXVII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1000

  Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Porządek obrad XXVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Oczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  10. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
  12. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  13. Głosowanie autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  16. Podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin na lata 2021-2025.
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski    

  Nagranie sesji: https://youtu.be/xIEc3r1v2Uo

  Więcej
 • XXVI Sesja Rady Gminy

   

              Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

  Porządek obrad XXVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski  

  link do nagrania: https://youtu.be/9CMjpoOszZk

  Więcej
 • XXV Sesja Rady Gminy

   Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1430 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1330 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania z Sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WVxAaD7KkvA

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXIV Sesja Rady Gminy

   Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 5 października 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania: https://youtu.be/3Oo8rAtlPsQ

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXIII Sesja Rady Gminy

         Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 września 2020 r. (wtorek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2020/2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lutocin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Nagranie z Sesji: https://youtu.be/SXdW3UQwf5k

  Więcej
 • XXII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 sierpnia 2020 r. (piątek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie apelu Rady Gminy Lutocin w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/2jB9PKs8Ss4

  Więcej
 • XXI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Boguszewiec, gmina Lutocin
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad .

  link do nagrania : https://www.youtube.com/watch?v=NVeH7yjyDQI

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski  

  Więcej
 •  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. – 1200   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Porządek obrad XX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Swojęcinie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania: https://youtu.be/7CRPkoHMLbk

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Wojciech Jakub Góralski 

  Więcej
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 22 maja 2020 r. (piątek) na godz. – 1330   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1130 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Porządek obrad XIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  6. Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2019r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Wojciech Jakub Góralski 

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.00

  Porządek obrad XVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SPZZOZ w Żurominie na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2019 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/JgxihK1qARA

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 10.00

  Porządek obrad XVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2020 roku".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/SreGixDSah4

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

  Porządek obrad XVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutocin na lata 2019-2034.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
  9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2021 -2024"
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=AyT3tVAk9rM&t=27s

  Więcej
 •  

  Porządek obrad XV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania:

  https://youtu.be/DhSPn1X7-ew

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.30

  Porządek obrad XIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2020-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2019/2020.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrań z sesji:

  część 1 - https://youtu.be/uodRd5gS0E8

  część 2 - https://youtu.be/4CKhaQpgX8c

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14.15 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.45

  Porządek obrad XIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Boguszewcu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Lutocin  z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2020 rok.                                        
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Lutocin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  16.  Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy 

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

  Porządek obrad XII Sesji: 

  1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

  4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na 2019r.

  5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal położony przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie.

  6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lutocinie z dotychczasowym dzierżawcą.

  7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lutocinie.

  8.Wolne wnioski i zapytania.

  9.Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 sierpnia 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) na godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Następujący porządek obrad XI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin od dnia 1 września 2019 roku.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad
  8. https://youtu.be/xeneosQGO7o   - Nagranie z Sesji
  Więcej
 •             Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Sesję poprzedzać będzie Wspólne Posiedzenie Komisji o godzinie 11:00.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania z Sesji:

  https://youtu.be/USlgZ6dKdW4

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:46 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 12:04 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek