Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Przebudowa drogi gminnej - ul.Żeromskiego w Lutocinie

Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą powiatową (ul.Poniatowskiego-Plac Kościuszki). Zakres robót obejmuje:

  • wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwa mineralno-asfaltową
  • ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości 
  • wykonanie chodnika z kostki betonowej strona prawa od km od km 0+160,00 do km 0+861,00 strona prawa i od km 0+283,00 do km 0+283,00 do km 0+892,00 strona lewa
  • wykonanie zjazdów gospodarczych po obu stronach jezdni
  • wykonanie kanału technologicznego o długości 912,05m z 9 studniami SK-2

W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowy Dróg i Mostów Jarosław Dolny za kwotę 1.469.486,20zł. Kwotę 1.395.486,20zł Gmina pozyskała w ramach Programu Rządowego Polski Ład, na którą otrzymała promesę. 74.000zł stanowi wkład własny Lutocińskiego samorządu.

Termin zakończenia prac 30 październik 2022 rok.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin

11 stycznia 2022r. Wójt Gminy Lutocin przekazał teren budowy konsorcjum COMFORT-THERM z Naruszewa i Płońska oraz HEALTHCARE SUPPORT TEAM z Lublina pod realizację inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE.

W ramach zadania zostanie wykonana:

  • termomodernizacja budynku SG ZOZ-u przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie (zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplony stropodach z wymianą poszycia, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i montaż paneli fotowoltaicznych)
  • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul.Szkolnej 14 (zostaną ocieplone ściany zewnętrzne i stropodach z wymianą poszycia, zostaną wymienione piece CO z systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej, luxfery, drzwi zewnętrzne. Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne). 

Wartość inwestycji  2.319.250zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Lutocin otrzyma 1.460.414zł858.836zł to środki własne i 400.000zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  na roboty dodatkowe. 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul.Szkolnej 14

Remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Serokach

18 stycznia 2022r. odebrano zadanie pod nazwą 'Wykonanie remontu wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Serokach"

W ramach prac wyremontowano 2 toalety w świetlicy wiejskiej.  Prace wykonała firma Usługi Remontowo-budowlane Wiesław Goliat z Poniatowa. Koszt zadania wyniósł 19.800zł. Środki zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2022-03-10 11:43 Autor : Data publikacji : 2022-03-10 11:43 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 15:09 Osoba modyfikująca :